Jelentkezés a 86. ÜKH és 14. Gyermekkönyvnapok listájára

Jelentkezés a 86. Ünnepi Könyvhét 
és a hozzá kapcsolódó 14. Gyermekkönyvnapok hivatalos listájára

            Jogelődünk, a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesülete 1927-es miskolci nagygyűlésén terjesztette elő Supka Géza, az országos könyvünnepek alapjait lerakó javaslatát. Ennek szellemében a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 1929 óta, immáron 86. alkalommal, alapítóként szervezi meg az Ünnepi Könyvhetet. Az idei Ünnepi Könyvhét és a hozzá kapcsolódó 14. Gyermekkönyvnapok 2015. június 4-8. között kerül megrendezésre, melynek központi helyszíne idén is a Vörösmarty tér és a térbe torkolló utcák térhez közeli része. Az országos megnyitó az idén Győrött lesz.

        Szíves tájékoztatására mellékeljük az ünnepi könyvheti szabályzatot, ugyanis ennek értelmében készítjük elő és rendezzük meg a könyvheti rendezvényeket. A szóban forgó szabályzat elolvasható honlapunkon (www.unnepikonyvhet.hu).  

        Szeretnénk felhívni szíves figyelmüket a szabályzat könyvheti listához kapcsolódó szempontjaira, melyek közül említünk néhány fontos elemet:

¨      az Ünnepi Könyvhét alapítása óta elsősorban a kortárs magyar irodalom ünnepe, így könyvheti mű lehet minden élő magyar szerző első kiadású műve, valamint a klasszikus magyar irodalom új kiadásai;

¨      az Ünnepi Könyvhét szerves része a Gyermekkönyvnapok rendezvénysorozata, s értelemszerűen a gyermekek és a fiatalok számára készült újdonságok.

         Ezúton tisztelettel kérünk minden könyvkiadót, hogy az ünnepi könyvheti szabályzat 2. pontjában foglaltak szerinti jelentkezésüket, tehát a kortárs magyar szerzők első kiadású, valamint klasszikus írók műveinek listára javasolt nyomtatott és hangoskönyveik adatait mostantól folyamatosan, de legkésőbb

 2015. április 3-ig

címünkre (levélcím, fax, e-mail a fejlécen) eljuttatni szíveskedjenek. (Előfordulhat, hogy a jelentkezés – technikai okokból – nem érkezik meg hozzánk. Ezért kérjük, hogy postai úton is juttassák el, vagy telefonon ellenőrizzék megérkezését.) Egy kiadótól maximum 12 cím kerülhet fel a könyvheti listára. Tisztelettel és nyomatékosan kérjük, hogy a határidőt szíveskedjenek betartani!

A beküldendő adatokat a mellékelt adatlapon szíveskedjenek címenként rendelkezésünkre bocsátani. Tisztelettel kérjük, hogy a tartalmi ismertető ne haladja meg az adatlapon lévő négy sort, tehát szíveskedjenek a műről lényegre törő, szabatos szöveget adni.(Az adatlapon feltüntettük a műfaji besoroláshoz a fő tematikai csoportokat. Kérjük, hogy legyenek szívesek – ha csak lehet – eszerint elhelyezni a címeket). A listára került könyvcímekről értesítjük a kiadókat, hogy a nyomdákkal és a könyvkereskedőkkel szerződéseiket idejében megköthessék.

A könyvheti prospektusban való megjelenés költségéhez a kiadók könyvcímenként járulnak hozzá, amelynek önköltsége a beérkező címek számának, tehát a terjedelemnek és a példányszám iránti igénynek a függvénye. A prospektusban, tekintettel a Gyermekkönyvnapok szerves kapcsolódására, a gyermek- és ifjúsági kiadványokat külön, kiemelten, hangsúlyosan szerepeltetjük.

A könyvheti újdonságokat tartalmazó, színes, tematikus prospektusokat elküldjük a fővárosi és az immár több mint 80 vidéki könyvheti helyszínre, s az Ünnepi Könyvhét határon túli rendezvényeire is. Miután a könyvterjesztő cégek rendeléseinek is köszönhetően a könyvesboltokba is eljut a prospektus, úgy tervezzük, hogy 25.000-30.000 példányt nyomtatunk.

        Tisztelettel kérjük, hogy csak olyan kiadványokat nevezzenek, amelyek könyvheti megjelenését garantálni tudják, s a könyvheti listára kerülő műveket a könyvhét nyitónapja előtti hétnél korábban ne hozzák forgalomba.

Szíves tájékoztatásukra közöljük, hogy a pavilonok bérlésével kapcsolatos tudnivalókat még ebben a hónapban közzétesszük.

Őszinte tisztelettel:

P. Paál Rózsa                        Zentai Péter László
      oszt.vez.                                      igazgató