Jelentkezés az ÜKH és a Gyermekkönyvnapok pavilonjaira

Jelentkezés az ÜKH és a Gyermekkönyvnapok pavilonjaira

A könyvhetet alapító Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 2015. június 4-8-a között, immáron 86. alkalommal szervezi meg az Ünnepi Könyvhetet és hozzá kapcsolódóan a 14. Gyermekkönyvnapokat Budapesten. A több mint nyolc évtizedes múltra visszatekintő, Európában is egyedülálló irodalmi és könyves rendezvényünkhöz az elmúlt két évtizedben egyre több vidéki város, település, s fővárosi kerület is csatlakozott, s a romániai magyar partnerszervezettel együttműködve van már magyar könyvhét Erdélyben, Kolozsvárott, s a Partiumban, Aradon is. A budapesti Vörösmarty téri központi rendezvénnyel egy napon az idén is lesz vidéki, országos megnyitó, Győrött
A budapesti központi rendezvényt június 4-én, délután 4 órakor a Kossuth-díjas Bodor Ádám író nyitja meg, a győri megnyitó személyéről még nem kaptunk tájékoztatást.
Kérelmünkre a Vörösmarty tér, valamint a Váci és a Deák Ferenc utca területhasználati díját a Fővárosi Önkormányzat és az V. kerületi Önkormányzat idén is kedvezménnyel állapította meg, így az egységesen 6 m2 alapterületű könyvheti pavilonok bérleti díja megegyezően az utóbbi két évivel:

az MKKE tagjai számára 125.000 + 27% ÁFA, azaz 158.750 Ft,
nem MKKE tagok számára 170.000 + 27% ÁFA, azaz 215.900 Ft.

Kérésünkre a Nemzeti Kulturális Alap külön pályázattal 80-80 ezer forinttal támogatja a kiadók könyvheti részvételét. Ez a pályázati támogatás nem csupán a fővárosi központi helyszín pavilonbérletéhez, hanem a győri és a többi magyarországi pavilonbérletre is igénybe vehető a pályázati kiírás szerint.

Kérjük, hogy a Vörösmarty térre, valamint a Váci és Deák Ferenc utcára vonatkozó pavilonbérleti igényüket legkésőbb 2015. április 10-ig írásban, kizárólag a csatolt adatlap kitöltésével szíveskedjenek eljuttatni hozzánk, lehetőleg e-mailen: gazdasagi@mkke.hu, vagy postán: 1367 Budapest Pf. 130., illetve a 343-2541 faxszámon. Az igények megérkezését kérjük ellenőrizni!
Tekintettel arra, hogy sokkal többen szeretnének kiállítóként megjelenni a központi helyszínen, mint ahány pavilont felépíthetünk, ezért kérjük a kisebb, kevesebb könyvcímet megjelentető cégeket, hogy keressenek partnert, közösen béreljenek pavilont olyan partnerrel, amellyel, illetve amelyekkel esetleg korábban is szívesen társultak közös pavilonba, hogy szükség esetén ne nekünk kelljen „társbérleteket” kialakítani.
A beérkezett igények alapján Egyesülésünk a könyvheti szabályzatban rögzítetteknek megfelelően osztja el a pavilonokat. Azoktól a cégektől, amelyek az elosztás után, s a MKKE-től kapott külön értesítés alapján üzemeltetői lesznek a pavilonoknak, a bérleti díj összegét - az Egyesülésünk által vállalt feltételeknek is megfelelően – kérjük a számla kézhez vétele után, az azon feltüntetett határidőig banki átutalással kiegyenlíteni, és az átutalás másolatát hozzánk postán vagy faxon eljuttatni.
A pavilonok igénybevételével és üzemeltetésével kapcsolatban az alábbiakat hozzuk szíves tudomásukra, s kérjük ezek betartását:

 1. Egy cég maximum egy pavilon bérlésére jogosult.
 2. A pavilonok alapárában cégfelirat szerepel. Kérjük ezt pontosan - társult cégek esetén az Önök által megállapított sorrendben - a jelentkezéssel együtt írásban közölni.
 3. Kérjük, hogy amennyiben emblémát kívánnak a frízfeliraton elhelyezni, ezt készítsék el, s június 4-én, 8-9 óra között hozzák a helyszínekre, s az építők segítenek az elhelyezésben (mérete 30x30 cm).
 4. A pavilonok ajtóihoz két kulcsot kapnak, amiket az üzemeltetők önállóan és a biztonságra ügyelve használnak.
 5. Kérjük, a jelentkezéssel egyidőben jelezzék dedikáló asztal bérlése iránti igényüket, amelynek bérleti költsége a tavalyival megegyező összeg, azaz 5.000.- Ft+ÁFA. Az asztal és székek átvétele írásban történik, kártérítési kötelezettséggel. Kérjük, hogy a napi záráskor e tárgyakat a pavilonban helyezzék el és zárják be, s amennyiben hiányt vagy rongálódást tapasztalunk, a kártérítést érvényesítenünk kell. A dedikáló asztalok térbeli elhelyezése és száma is engedélyhez kötött. Összesen 120 asztalt helyezhetünk el, kevesebbet, mint a pavilonok száma, ezért kérjük azokat a cégeket, amelyek nem folyamatosan dedikáltatnak, lehetőség szerint egyeztessenek más partnercégekkel.
 6. Az idén is üzemeltetünk a központi helyszínen információs pavilont, és a Vörösmarty tér több pontján kifüggesztjük a cégek elhelyezéséről tájékoztató térképet, valamint az aznapi könyvheti műsort, továbbá dedikálásokat. Az információs pavilonban lesznek informátorok, akik tájékoztatást adnak a cégek elhelyezkedéséről, a könyvheti újdonságokról, az ünnepi műsor programjáról. Természetesen az Ünnepi Könyvhét fővárosi és vidéki rendezvényeiről önálló honlapot (www.unnepikonyvhet.hu) működtetünk.
 7. Kérjük, hogy a könyvheti dedikálások szerzőit és az időpontokat folyamatosan, legkésőbb 2015. április 30-áig közöljék, tehát hogy szerzőik/szerzőjük az Ünnepi Könyvhét mely napján, napjain, mely órában dedikálja könyvét. Hangsúlyosan kérjük, hogy a dedikálásokat határidőre szíveskedjenek benyújtani. Csak így oldható meg, hogy a dedikálásokról a legszélesebb nagyközönséget tájékoztassuk, s a könyvheti színpadok műsorát, melyet az idén az írók szervezetei – a Magyar Írószövetség, a Szépírók Társasága, a Fiatal Írók Szövetsége és a József Attila Kör – szerkesztik, összesíthessük, s szereplőiket nyilvánosságra hozhassuk. Ezzel egyidőben – mostantól folyamatosan – kérjük közölni a színpadok műsorainak egyeztetésével megbízott Bán Magdának (06-20-4328-710, banmagda@freemail.hu), hogy a két színpadon az írókkal és alkotókkal a beszélgetéseket koordinálhassa. Idén is programba iktatjuk június 7-én, szombaton a Könyvek Éjszakáját. Kérjük Önöket, hogy élve a lehetőséggel, szervezzenek pavilonjaiknál szerzőik bevonásával saját, közönséget vonzó programokat. Ha zenés programot terveznek, kérjük egyeztessék velünk, a könyvhét szervezőivel!
 8. Az idén sincs lehetőség az egységes arculattól eltérő elképzelések megvalósítására. Miként arra sem, hogy a pavilonon túlnyúló könyvasztalokat állítsanak fel (kivételt képez egy kisméretű forgó könyvállvány). A West Balkánban történt halálos baleset óta a hatóságok rendkívül szigorúan ellenőrzik a tűzbiztonságot, a helyszínek biztonságát, ezért, ha bármelyik kiállító szűkíti, lezárja a menekülési útvonalakat, bezárathatják az egész rendezvényt. Ezért a szervezésért felelős Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy ha nem az előírásoknak megfelelően települnek ki, vagy zavarják a közlekedést, figyelmeztetés után pavilonjukat bezáratjuk. A tűzrendészeti tudnivalókról még részletesebb tájékoztatásra vagyunk kötelezettek, amit a pavilonok bérlőihez eljuttatunk.
 9. Az építő vállalta, hogy a könyvhét idején mobiltelefonos villanyszerelő- és asztalos-ügyeletet biztosít.
 10. A rendezvény nyugalmáról, a pavilonok éjszakai őrzéséről, a tér takarításáról és a szemét elszállításáról gondoskodunk.
 11. A behajtási engedélyek megszerzésének rendjében a Budapesti Közlekedési Központ által tavalyelőtt bevezetett új rendszerhez képest változás nem történt. 

  Elérhetőségeik:
  Cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
  Nyitva tartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8:00-17:00, szerda: 8:00-18:00.
  Honlap cím: tobi.bkk.hu
  E-mail: teherforgalom@bkk.hu
  Telefon: +36-1-235-3000

A Könyvheti Bizottság ajánlja, hogy az Ünnepi Könyvhét központi helyszínén, valamint a főváros és az ország többi hivatalos könyvheti helyszínein – a könyvhét régi hagyományának megfelelően – a pavilonokat bérlő könyvkiadók és könyvkereskedők a könyvhét ideje alatt, 2015. június 4-8-a között minden kiállított könyvüket legalább 10%-os árkedvezménnyel árusítsák.
Ahhoz, hogy a pavilonok elosztásakor megfelelhessünk a szabályzat előírásának, kérem, hogy a jelentkezéskor szíveskedjenek listát küldeni az elmúlt évben Önöknél megjelent szépirodalmi, gyermek- és ifjúsági, mindenekelőtt magyar szerzők műveiről.
Kedves Kollegák! Engedjék meg, hogy felhívjuk figyelmüket az Ünnepi Könyvhét szabályzatára, amely tartalmazza a pavilonelosztás elveit és szempontjait is. Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a szabályzatot, amely megtekinthető és letölthető lesz honlapunkról: http://www.unnepikonyvhet.hu/. Tisztelettel kérjük a szabályzatban foglaltak betartását és betartatását.
Kedves Kollégák, azt szeretnénk kérni, a szervezőkkel együtt tegyenek meg mindent azért, hogy a 86 éves Ünnepi Könyvhetet és a 14. Gyermekkönyvnapokat is jó hangulatban, mindenki megelégedésére rendezhessük meg, megőrizve ezzel a könyvünnepek nyolc és fél évtizedes, féltve óvott szellemiségét.
A 86. Ünnepi Könyvhét és a 14. Gyermekkönyvnapok gondos előkészítése és remélhetőleg sikeres megvalósítása érdekében tisztelettel kérjük, hogy a mostani levelünkben megfogalmazott kérésekre, kérdésekre a határidőig a pontos választ hozzánk eljuttatni szíveskedjenek.
Együttműködésüket előre is megköszönve,

szívélyes üdvözlettel:
P. Paál Rózsa s.k. Zentai Péter László s.k.
        oszt.vez.                   igazgató 

ADATLAP letöltése 
ÜNNEPI KÖNYVHETI SZABÁLYZAT letöltése