2014

A MAGYARORSZÁGI KÖNYVFORGALOM 2014-BEN 

(Fogyasztói áron)
 

A szabadforgalmú (közoktatás tankönyvek nélküli) könyvpiac 2014-ben 44.392.100.000 Ft volt, ami 0,95%-os forgalmi növekedést jelent a 2013-as, 43.974.481.000 Ft-ot kitevő könyvpiachoz képest.  A közoktatási tankönyvek elmúlt évi forgalmáról nincs hiteles adatunk, ugyanis az államosított tankönyvkiadók, valamint a közoktatás tankönyveinek országos szintű forgalmazását végző Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-től nem kaptuk meg a kért információt (2015 augusztusában a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. nyilvános beszámolója alapján sikerült pontosan meghatározni az elmúlt évi közoktatási tankönyv-forgalmat: 2014-ben 2353 tankönyv jelent meg, 15.986.098.000 Ft értékben). Tekintettel arra, hogy a hivatalos infláció 2014-ben -0,9 % volt, a szabadforgalmú könyvpiac valóságos növekedése megközelítette a 2%-ot.


A magyarországi könyvpiac  legnagyobb forgalmú ágazata az elmúlt esztendőben is a
 szépirodalom, a fikciós művek kategóriája volt. Az ide sorolható művek fogyasztói árú forgalma a könyvpiac 31,2%-át jelenti, 13.867.840.000 Ft-tal. Az ágazat növekedési üteme tavaly nem érte el az 1%-ot, pontosan 0,76%volt. (2013-ban a szépirodalmi művek könyvpiaci részesedése 31,3%, 13.762.958.000 Ft volt.) 


Az
 ismeretterjesztő művek tavalyi 13.458.766.000 Ft-os forgalma és 30,3%-os piaci részesedése hasonló a megelőző esztendőben tapasztaltakhoz. 2013-ban az ágazat bruttó forgalma 13.300.254.000 Ft volt, 30,3%-os részesedéssel, ami nominálisan 1,2%-os növekedést jelent.


A
 szakkönyvek, tudományos művek, lexikonok, szótárak, valamint az egyéb, felsőoktatásban használatos kiadványok könyvpiaci forgalma 2014-ben valamelyest mérséklődött, 1,7%-kal csökkent tavalyelőtthöz képest. A múlt évben 5.575.487.000 Ft-os forgalmat regisztrálhattunk, a 2013-as 5.670.876.000 Ft-os forgalommal szemben. Az ágazat könyvpiaci részesedése így 12,6% volt. 


Az évek óta bővülő piacú
 gyermek- és ifjúsági könyvkiadás tavaly is a magyar könyvkiadás egyik húzó ágazatának bizonyult. A szabadforgalmú könyvpiacon a fiataloknak szóló művek részesedése immáron 23,8%. Az ágazat 10.567.447.000 Ft-os forgalma 1,8%-os növekedést jelent a tavalyelőtti 10.377.627.000 Ft-hoz képest. 


Az
 idegen nyelvű könyvek magyarországi importjának néhány év óta tartó, fokozatos csökkenése tavaly nem csupán megállt, hanem számottevő növekedésnek is indult. A külföldről átvett tankönyveket is ide számítva, a 3.625.549.000 Ft-os importforgalom 7,96%-os növekedéssel  2014-ben a könyvpiac 8,2%-át produkálta. Az importkönyvek forgalma 2013-ban 3.358.180.000 Ft volt.


A nem papíralapú könyvek 2014-es könyvpiaci forgalma 922.530.000 Ft-ot
 2,08%-os piaci részesedést jelent. Az elmúlt két évben a kérdőívünkben különválasztottuk a hagyományos, papíralapú könyvek forgalmát a más fizikai adathordozókon megjelenő könyvektől, a CD-ktől és az e-könyvektől. Az adatközlő kiadói műhelyek azonban az esetek többségében nem különítették el a e-könyveket a lemezen kiadottaktól, s sok esetben a hangoskönyvektől sem. Így csupán megbecsülni tudjuk, hogy az e-könyvek az összpiaci forgalom 1%-át sem érték el az elmúlt esztendőben. 


Az elmúlt évi fogyasztói árú könyvforgalom statisztikai összesítéséhez 183 cég forgalmi adatait vehettük figyelembe. Becsléseink szerint a
 félárú könyvek elmúlt évi forgalma megközelítően  800.000.000 Ft volt, a kis, évente csupán néhány könyvet megjelentető intézmények, egyesületek, kis kiadók  becsült forgalma 520.000.000 Ft-ot tett ki.


A legnagyobb, közoktatási tankönyveket megjelentető cégek kiesésével az évi 1 milliárd forint forgalmat elérő könyvkiadók száma csökkent.
 12 ilyen könyvkiadó könyvtermése képezi az összforgalom 46%-át, 42 kiadó állította elő a könyvpiac 79,3%-át, 53 cég produkálta a forgalom 85%-át.


Figyelemre méltó, hogy míg tíz évvel ezelőtt a külföldi tulajdonban lévő könyvkiadók magyarországi piaci részesedése elérte az összforgalom egynegyedét, addig tavaly a külföldiek magyarországi leányvállalatai, valamint a tulajdonrészükkel működő vegyesvállalati kiadók a
 4.222.781.000 forintos forgalmukkal már csak a szabadforgalmú könyvpiac 9,5%-át birtokolták.