1998

A MAGYARORSZÁGI KÖNYVFORGALOM 1998-BAN
(Fogyasztói áron)
 
A piacvezető 82 kiadó forgalma: 24.696.568.000 Ft
 
Az importkönyvek forgalma: 2.300.000.000 Ft
 
Az adatot nem szolgáltató nagyobb, illetve az 1-2 könyvet publikáló kis cégek becsült összforgalma 1.000.000.000 Ft
 
A félárú könyvek kereskedelmi forgalma /a könyvkiadás szürke zónája/ 2.000.000.000 Ft
 
Az 1998. évi könyvforgalomból 8.550.000.000 Ft-tal, az összforgalom 28.5 %-ával részesedik az ismeretterjesztő ágazat.
 
A közoktatási tankönyvek 7.796.400.000 Ft-os piaca az összforgalom 25.9 %-át tette ki.
 
A szépirodalom kategóriájába sorolható művek 5.947.639.000 Ft-os forgalma a tavalyi piac 19.8 %-át alkotta. /Becsléseink szerint e piac egynegyede, azaz 1.500.000.000 Ft-ot tett ki a minőségi szépirodalom eladási adata./
 
A tudományos művek, szakkönyvek, felsőoktatásban használatos kiadványok összforgalma 4.569.077.000 Ft volt, a piac 15.2 %-a.
 
A CD-ROM-ok 1998-as eladási adatai a piac kb. 1 %-át jelentik, 290.000.000 Ft-tal.
 
A felekezeti kiadványok, a vallásos irodalom a maga kb. 200 milliós forgalmával az összforgalom 0.85 %-a.
 
Az importkönyvek 2.300.000.000 Ft-os eladási adata az összforgalom 7.6 %-a. /Ennek 25 %-a a közoktatási tankönyv, illetve nyelvkönyv, 33 %-a tudományos mű, illetve szakkönyv, s 18 %-a ismeretterjesztő mű./
 
Az álfélárú könyvek diszkont-kereskedelmének /döntő részben ismeretterjesztő, ill. bestseller-kiadvány/ becsült forgalma 2.000.000.000 Ft, az összforgalomnak csupán 6.6 %-a!
 
Az 1998-as adatok tükrében a tulajdonosi és piaci koncentráció tovább erősödött:
 
a piac öt legnagyobb cége az éves forgalom 36 %-át állítja elő, közel 11 milliárd Ft értékben.
a piacvezető első 21 cég a több mint 20 milliárdos összforgalmával a piac 66 %-ának a birtokosa.
46 cég osztozik a piac 79 %-án, együttes forgalmuk megközelíti a 24 milliárd Ft-ot.
Az 1-2 művet gondozó kiskiadók együttesen is csupán a piac 3.3 %-án osztoznak.
 
A külföldi tulajdonú cégek magyarországi piacrészesedése 1998-ban 21.9 % volt, összforgalmuk 6.573.060.000 Ft-ot tett ki.