2009

A MAGYARORSZÁGI KÖNYVFORGALOM 2009-BEN
(Fogyasztói áron)
Az elmúlt évi könyvforgalom 64.172.773.000 Ft volt.*
 
(1996, az első könyvforgalmi statisztika elkészítése óta először fordult elő, hogy a könyvvásárlásra fordított összeg csökkent Magyarországon a megelőző esztendeihez képest. 2008-ban a regisztrált könyvforgalom 67.611.059.000 Ft-ot tett ki, azaz a csökkenés 5,09 % volt. Tekintettel arra, hogy a KSH által közölt hivatalos infláció mértéke tavaly 4,1%-os volt, a könyvpiaci forgalom mérséklődése valójában megközelíti a 10 %-ot.)
 
A 185, adatot szolgáltató könyvkiadó elmúlt évi forgalma: 58.164.773.000 Ft volt, a teljes könyvpiac 90,64 %-a.
 
Az import könyvek elmúlt évi forgalma: 4.308.000.000 Ft.
 
Az adatot nem szolgáltató, csupán néhány könyvcímet publikáló kis cégek, illetve intézmények becsült forgalma: 700.000.000 Ft-ot tett ki.
 
A félárú vagy diszkont könyvek forgalma becsült adataink szerint az elmúlt évben 1.000.000.000 Ft volt.
 
A könyvforgalom tematika szerinti megoszlása
 
A közoktatási tankönyvek és nyelvkönyvek forgalmazása az elmúlt esztendőben lényegében a megelőző esztendő szintjén maradt, a tavalyi forgalomból 16.963.770.000 Ft-tal, azaz az összforgalom 26,4%-ával részesedett. (Tavalyelőtt az ágazat forgalma 17.255.589.000 Ft, az akkori piac 25,5% volt.)
Az ismeretterjesztő könyveknek a könyvkiadáson belüli pozíciója 2009-ben jelentősen romlott, közel 1,5 milliárdos forgalom-visszaesést regisztráltunk. A 8,8%-os csökkenés 14.890.287.000 Ft-ot jelentett, a tavalyi könyvpiac 23,2%-át. (2008-ban még 16.333.716.000 Ft volt az ismeretterjesztő kiadványok összforgalma, amely akkor a piac 24,1%-át jelentette.)
A gazdasági válság ellenére a szépirodalmi, illetve fikciós művek eladása tovább növekedett, így az elmúlt évben is megőrizte a nemzetközi összehasonlításban is kivételesen erős piaci pozícióját. Az ebbe a kategóriába sorolható művek 20,08%-os piaci részesedésükkel 12.889.077.000 Ft forgalmat könyvelhettek el. (2008-ban a fikciós művek eladása 12.032.484.000 Ft-ot tett ki, a könyvpiac 17,8%-át.)
A szakkönyvek, tudományos művek, lexikonok, szótárak, valamint az egyéb, felsőoktatásban használatos kiadványok ágazatában következett be a legsúlyosabb visszaesés. Úgy tűnik, feltartóztathatatlanul folytatódott az ezredforduló óta tapasztalható drámai léptékű piacvesztés. 2009-ben már csak 6.294.671.000 Ft volt a forgalom, amely a teljes könyvpiac 9,8%-ára olvadt. (Tavalyelőtt 7.172.683.000 Ft volt a forgalom, a piac 10,6%-a. A közép- és felsőoktatásban, a művelődésben és önképzésben pótolhatatlan szerepet betöltő ágazat zsugorodását jelzi, hogy az elmúlt 6-7 évben több mint 4 milliárd forinttal csökkent ezen kiadványok forgalma!)
Örvendetesen folytatódott viszont a gyermek- és ifjúsági könyvek piaci bővülése, hisz a válság ellenére 6,6%-os növekedéssel ezek a művek az összforgalom 14,3%-át, 9.157.576.000 Ft-ot értek el. (Tavalyelőtt a fiataloknak szóló könyvek eladása 8.591.176.000 Ft-ot tett ki, az akkori összforgalom 12,7%-át képviselve.)
A 14 esztendővel ezelőtt kidolgozott könyvstatisztika egy ágazatként kezelte a CD-k, CD-ROM-ok, majd az időközben új médiumként megjelentő hangoskönyvek piacát, amely az elmúlt fél évtizedben az egyre terjedő digitális könyvek forgalmával is bővült. A nehezen összehasonlítható kiadvány-típusokban, ágazatokban eltérő tendenciák érvényesültek. Jelentősen csökkent, több mint 20%-kal a hangoskönyvek tavalyi forgalma, s ennél lényegesen nagyobb arányban, közel 40%-kal a CD-k, CD-ROM-ok piaci részesedése. Miközben az elektronikus adathordozókon vagy on-line forgalomban megjelenő tartalomszolgáltatások, nem jogdíjas adattárak piaci részesedése tovább emelkedett. A nem papíralapú, tehát más adathordozón megjelenő könyvek forgalma 2009-ben 3.977.392.000 Ft volt, az összforgalom 6,2%-a.
 
Az import könyvek elmúlt évi forgalma csökkent. A külföldről behozott idegen nyelvű kötetek a tavalyi összforgalom 6,7%-át tették ki, 4.308.000.000 Ft-tal. (A 2008. évi adatok: 4.838.000.000 Ft, 7,2%.)
 
A félárú könyvek diszkont piaca 2009-ben az összforgalom 1,56%-át tette ki.
 
A magyarországi könyvpiac kiadói koncentrációja tovább erősödött az elmúlt évben:
 
2009-ben 15 cég produkálta a kiadói összforgalom 59,24 %-át,
 
a piacvezető 47 kiadó állította elő a teljes összforgalom 79,74 %-át,
 
185 cég pedig az összforgalom 90,64 %-át.
 
A külföldi tulajdonban lévő magyarországi könyvkiadók piaci pozíciója mérséklődött. Tavalyi összesített produkciójuk 19.830.554.000 Ft-ot tett ki, a teljes könyvforgalom 30,9%-át adva. (2008-as részesedésük 31,7% volt, 21.451.749.000 Ft-tal.)
 
*Az összesített könyvforgalmi adat a könyvkereskedők által adott kedvezményeket, a kiadók árkedvezményeit nem, vagy csak részben tartalmazza, ezért az elmúlt esztendőben a magyarországi könyvvásárlók - becsült adataink szerint - 4-5 milliárd forinttal kevesebbet fizethettek a könyvekre nyomott fogyasztói árnál.