4. fejezet

magyar

37.

A Magyarországon forgalomba kerülő könyveknek határozott, nyilvános fogyasztói ára van. A könyvek fogyasztói árát - ajánlott árként - a könyvet megjelentető kiadó állapítja meg. Ezt a fogyasztói árat bizományosi konstrukcióban a kereskedő csak a kiadó előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában változtathatja meg. Fix-vásárlás esetén jogosult a kereskedő arra, hogy a tulajdonába került könyv fogyasztói árát saját eredménye terhére megváltoztathassa.

 

38.

A kiskereskedelmi árrés a nettó fogyasztói árból a kiskereskedőnek (könyvárusító helynek) adott kedvezmény, a nagykereskedelmi árrést a kiadó adja a nettó fogyasztói árból a nagykereskedőnek logisztikai feladatainak ellenértékeként. A teljes kereskedelmi árrés mértéke a kiadó és a kereskedő közötti szabad alku tárgya, melyet szerződésben szükséges rögzíteni. A kiskereskedelmi árrés a közoktatási tankönyvek esetében legfeljebb 35%, tudományos és szakkönyvek, lexikonok, enciklopédiák, valamint szótárak esetében legfeljebb 40%, minden egyéb könyv esetén legfeljebb 45% lehet.

 

39.

A nagykereskedelmi árrés könyvesbolthálózatok és hagyományos nagykereskedelem esetében legfeljebb 10%, speciális vevők ellátása esetén legfeljebb 15% lehet. Indokolt esetben a kiadó a kereskedő szerződésben foglalt külön szolgáltatásai fejében további kedvezményt adhat.

 

40.

A fizetési határidőt a kiadó és a kereskedő közötti szerződésben szükséges rögzíteni. Bizományosi konstrukcióban a kereskedő havonta köteles elszámolni a kiadó könyveinek fogyásával, különösen indokolt esetben, szerződésben rögzítetten, ettől eltérhet. Bizományosi átvétel esetén a fizetés határideje a számla kiállításának napjától számított legfeljebb 45 munkanap lehet.

 

41.

Fix értékesítés esetén szerződésben kell rögzíteni a megengedett visszáru mértékét, és a visszáru rendszerrel összefüggésben kell megállapítani a számlák fizetési határidejét. A megengedett visszáru mértéke termékcsoportonként eltérő lehet.

 

42.

Előjegyzési vagy előfizetési ár alatt azon megjelenő vagy megjelenés előtt álló kiadványnak a fogyasztói árnál alacsonyabb árát értjük, amelyet előre meghatározott időre a kiadó szabott meg. Az előjegyzési vagy előfizetési ár mindaddig eladási árnak tekintendő, amíg a kiadó a rendes fogyasztói árat életbe nem lépteti. A rendes fogyasztói ár életbe lépte után az előjegyzési vagy előfizetési ár megszűnik, azon az áron a kiadványt eladni tilos. Ettől eltérni csak a kiadó előzetes írásbeli engedélyével lehet.

 

43.

Bizományi értékesítés esetén a kereskedő - normál törzsvásárlói rendszerén kívüli - akciókat csak a kiadó egyetértésével szervezhet.

 

44.

Tilos és a vásárló megkárosításának minősül a könyvek fogyasztói árának a kiadó általi olyan megállapítása, hogy az ármegállapításnál a majdani akciós kedvezményeket is figyelembe veszik.

Kép: 
Kivonat: 
Fogyasztói ár - Kereskedelmi árrés - Elszámolás - Fizetési határidő - Előjegyzési, előfizetési ár - Akciók