6. fejezet

magyar

Azokkal szemben, akik a jelen versenyszabályokban lefektetett elveket és szabályokat megsértik, az Egyesülés bármely tagjának a kérésére az MKKE Etikai Bizottsága jár el, mely a versenyszabályok megsértése tényállásának megállapítása után az alábbi szankciókat érvényesítheti:

- Írásban szólítja fel a vétkes céget a törvényszegő vagy etikátlan magatartás azonnali beszüntetésére. Ismétlődő jogsértés esetén az MKKE Etikai Bizottsága az MKKE Elnökségével közösen az MKKE Hírlevelében tájékoztatja tagjait, valamint kezdeményezi

a könyvtámogató magán- és közalapítványoknál, hogy a vétkesnek talált cégek ne részesüljenek alapítványi támogatásban. Törvényszegő magatartás észlelése esetén a vétkes céget zárják ki a hivatalos tankönyvjegyzékben való részvételből, valamint a tankönyv-támogatásból.

- A tisztességes piaci magatartás szabályait be nem tartókat az MKKE kizárja az általa szervezett könyves akciókban (Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, Ünnepi Könyvhét, Gyermekkönyvnapok, Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvvásár stb.) való részvételből.

- A szerzői jogi törvényt megsértő cégek vétségéről az MKKE Elnöksége és Etikai Bizottsága hivatalos tájékoztatást ad a jogtulajdonosoknak vagy a jogtulajdonos magyarországi képviselőjének.

- A versenyszabályokban foglaltakat ismételten megszegők törvénysértő tevékenységéről az MKKE Elnöksége és Etikai Bizottsága hivatalosan tájékoztatja a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Etikai Bizottságát, felkérve az ügy megvizsgálására. A BKIK Etikai Bizottságával közösen a Gazdasági Versenyhivatalhoz és a Legfőbb Ügyészséghez fordul.

- Az MKKE Etikai Bizottságának jogában áll az eljáráshoz külső szakértőt igénybe venni. A vizsgálathoz szükséges adatokat, dokumentumokat az Etikai Bizottságnak, valamint az általa megbízott szakértőnek azonnal rendelkezésére kell bocsátani.

- A versenyszabályok megsértésében vétkesnek találtatott cég vagy személy fellebbezéssel élhet, melyet az általa megjelölt független szakértő bevonásával az MKKE Igazgatótanácsa által kiküldendő bizottság köteles újra megvizsgálni.

- Az MKKE Etikai Bizottsága által hozott határozat kötelezően közzéteendő az MKKE Hírlevelében.

Kép: 
Kivonat: 
Határozatok