Az MKKE 2002. október 21-i igazgatótanácsi ülésének határozatai

magyar
Napirend:
 
1. Az MKKE szakmai és érdekvédelmi tevékenysége, intézkedési és törvénymódosítási javaslat-csomagjának államigazgatási fogadtatása.
2. Az MKKE 2002. I. félévi mérlege, valamint II. félévi gazdálkodási terve.
3. Tájékoztató a MASZRE (Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete) megalakulásáról, működéséről.
4. Az Ünnepi Könyvhét új szabályzatának, valamint elfogadási nyilatkozatának megvitatása, elfogadása.
5. Az Év Kiadója és az Év Kereskedője MKKE-díjak szabályozása.
6. Tisztújítás.
7. Új tagok felvétele, kilépési szándékok jóváhagyása.
8. Egyéb aktuális ügyek.
 
 
1. számú határozat
Az Igazgatótanács - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangúlag elfogadta az elmúlt ülés óta eltelt időszak szakmai és érdekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót.
 
2. számú határozat
Az Igazgatótanács - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangúlag elfogadta az MKKE I. félévi mérlegét, valamint II. félévi gazdálkodási tervét.
 
3. számú határozat
Az Igazgatótanács - ellenszavazat nélkül - egyhangúlag elfogadta a 2003. évi, 74. ÜKH megrendezésének szabályzatát.
 
4. számú határozat
Az Igazgatótanács az elnökválasztás Szavazatszámláló Bizottsága tagjának Szamos Ivánnét, Várnai Györgyit és Pándi Andrást választotta meg.
 
5. számú határozat
Az Igazgatótanács - egy ellenszavazattal - elfogadta az Év Kiadója és az Év Kereskedője MKKE-díjainak új szabályozását.
 
6. számú határozat
Az Igazgatótanács - egyhangúlag - felvette tagjai sorába az alábbi cégeket: Geopen Kiadó, Mentor Kiadó, Mundus Kiadó, Objection Kft (Magyar E-könyv Kiadó Áruház üzletág). Az IT jóváhagyta az alábbi négy cég kilépési kérelmét: Lombard Könyvesház, Merhavia Kft, Veszprémi Egyetem Kiadója, Műszaki Könyvkiadó.
 
7. számú határozat
Az MKKE elnökválasztásának hivatalos végeredménye:
 
Elnök: Bart István 85 mandátum
Elnökhelyettes: Kocsis András Sándor 73 mandátum
 
Elnökségi tagok:
Lelkes Lajos 85 mandátum
Dietrich Tamás 77 mandátum
Gál Katalin 75 mandátum
Lafferton Kálmán 71 mandátum
Kőszeghy Péter 70 mandátum
Határozat típusa: 
Taggyűlés
Évszám: 
2002