Az MKKE 2003. május 20-i igazgatótanácsi ülésének határozatai

magyar
Napirend:
 
1. Beszámoló az MKKE szakmai és érdekvédelmi tevékenységéről.
2. Az MKKE 2002. évi gazdálkodása, a mérleg jóváhagyása.
3. Új tagok felvétele, kilépési kérelmek jóváhagyása.
4. Döntés az MKKE könyvvizsgálója megbízásának meghosszabbításáról.
5. A Felügyelő Bizottságban megüresedett hely betöltése.
6. Egyéb aktuális ügyek.
 
1. számú határozat
Az IT - 115 igen és egy nem szavazattal - elfogadta az MKKE mérlegét, kérve, hogy a hiányzó tagoktól az MKKE igazgatója kérjen írásbeli szavazást, melyről minden tagot hivatalosan tájékoztasson.
 
2. számú határozat
Az Egyesülés 2003. május 20-ai, mérlegelfogadó igazgatótanácsi ülésén született határozat értelmében írásban kértünk szavazatokat az IT ülésen részt nem vevő, szavazati joggal rendelkező tagoktól. Az ülésen leadott 115 igen szavazat mellé 29 igen szavazat érkezett, azaz a mérleg elfogadásához szükséges 141 mandátummal szemben 144 mandátum voksolt az MKKE tavalyi mérlegének elfogadása mellett. Csupán 1 ellenszavazat volt. A 144 igen, 1 nem szavazattal az MKKE Igazgatótanácsa elfogadta a társaság tavalyi mérlegét, s azt határidőre elküldjük a Fővárosi Bíróság Cégbíróságának.
 
3. számú határozat
Az IT - egyhangú szavazással - meghosszabbította Bódis Béla könyvvizsgáló megbízatását.
 
 
4. számú határozat
Az IT - egyhangúan megszavazta az alábbi cégek felvételét az Egyesülésbe: Magyar Ház Kiadó, Budapest Print, Cartaphilus, Coldwell, Édesvíz Kiadó, GeneralPress Kiadó, Konkrét Könyvek, Kráter Műhely Egyesület, Maecenas Könyvkiadó, Magyar Napló, Minerva, Minerva Nova, Móró Kft, noran Kiadó, Kalligram Kiadó, Összmagyar Testület, Passage Kiadó, Századvég Kiadó, Szent István Társulat, Springmed Kiadó, Szabad Föld Lapkiadó, Vincze László és Fiai, Hungarovox, Antológia Kiadó és Nyomda, Glória Kiadó.
 
5. számú határozat
 
Az IT - egyhangúan - hozzájárult az alábbi cégek tagsági viszonyának megszűnéséhez: Bastei Kiadó, a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kara, MédiaNox, Okker Kiadó, Springer Hungarica.
Határozat típusa: 
Taggyűlés
Évszám: 
2003