Az MKKE 2006. december 12-i igazgatótanácsi ülés határozatai

magyar
Napirend:
 
1. Beszámoló az MKKE szakmai és érdekvédelmi tevékenységéről, a Gazdasági Versenyhivatallal való peres ügy megvitatása.
2. Tájékoztatás az MKKE gazdálkodásáról, a Felügyelő Bizottság állásfoglalása.
3. A tervezett új ISBN-szabvány.
4. Az Etikai Bizottság beszámolója.
5. Tagfelvétel, kilépési kérelmek jóváhagyása.
6. Egyéb, aktuális ügyek.
 
1. számú határozat
A jelenlévő tagok ezeket a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.
 
2. számú határozat
A jelenlévő tagság döntő többséggel, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül elfogadta az MKKE szakmai és érdekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót, s felhatalmazza az Igazgatót, hogy a bírósági tárgyaláson képviselje az MKKE korábbi álláspontját a Gazdasági Versenyhivatallal szemben.
 
3. számú határozat
A jelenlevő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az MKKE Felügyelő Bizottságának állásfoglalását.
 
4. számú határozat
A jelenlevő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Csokonai Kiadó, a DFT-Hungária Kft., az LSI Oktató Központ, a Magyar Könyvklub, a Magyar Nagylexikon, a Makkabi Kiadó, a Nádszál Könyvek, a Print-X Budavár Kiadó, a Sprinter Kiadói Csoport kilépését.
 
5. számú határozat
A jelenlevő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozzájárult a Fríg Kiadó és a Tessloff és Babilon Kiadói Kft. tagfelvételéhez.
 
6. számú határozat
A jelenlévő tagság döntő többséggel, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül elfogadta az MKKE tagfelvétellel kapcsolatos javaslatát: az MKKE évente egy alkalommal, az év utolsó IT-ülésén szavaz a tagfelvételekről, nem állítva új felvételi kritériumot.
Határozat típusa: 
Taggyűlés
Évszám: 
2006