Az MKKE 2007. május 22-i Taggyűlésének határozatai

magyar
Napirend:
 
1. Beszámoló az MKKE szakmai és érdekvédelmi tevékenységéről, valamint az Egyesülés-szervezte hazai és külföldi könyves rendezvényekről.
2. Az MKKE 2006. évi gazdálkodása, a mérleg jóváhagyása.
3. Új tagok felvétele, kilépési kérelmek jóváhagyása.
4. Egyéb, aktuális ügyek.
 
1. számú határozat
A jelenlévő tagok egyhangúlag elfogadták, hogy Károly Gabriella (Libra-Books), Novák György (Novella Kiadó), Lafferton Kálmán (Lafferton és Tsa Bt.) a Felügyelő és az Etikai Bizottság jelölő bizottsági tagja legyen.
 
2. számú határozat
A jelenlévő tagok a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.
 
3. számú határozat
A jelenlévő tagság döntő többséggel, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül elfogadta az MKKE szakmai és érdekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót.
 
4. számú határozat
A jelenlévő tagság döntő többséggel, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül elfogadta az MKKE Etikai Bizottságának ügyrendjét.
 
5. számú határozat
A jelenlevő tagság (96 mandátum) egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az MKKE 2006. évi gazdálkodásáról készült beszámolót és a mérleget.
 
6. számú határozat
A jelenlevő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Hajja és Fiai Kft kilépési szándékát, valamint az Unikornis Kiadó tagsági jogviszonyának megszűnését.
 
7. számú határozat
A jelenlevő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozzájárul az Apáczai Kiadó tagfelvételéhez.
Határozat típusa: 
Taggyűlés
Évszám: 
2007