Az MKKE 2008. május 20-i Taggyűlésének határozatai

magyar
Napirend:
 
1. Beszámoló az MKKE érdekvédelmi tevékenységéről.
2. Beszámoló az MKKE-szervezte hazai és külföldi könyves rendezvényekről.
3. Az MKKE 2007. évi gazdálkodása, a mérleg jóváhagyása.
4. Jelölő Bizottság megbízása az MKKE Elnökségének ez évi választásához.
5. Új tagok felvétele, kilépési kérelmek jóváhagyása.
6. Egyéb, aktuális ügyek.
 
 
 
 
1. számú határozat
A jelenlévő tagok a napirendi pontokat egyhangúan elfogadták.
 
2. számú határozat
A jelenlévő tagság egyhangú többséggel, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az MKKE érdekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót.
 
3. számú határozat
A jelenlévő tagság egyhangú többséggel, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az MKKE-szervezte hazai és külföldi könyves rendezvényekről szóló írásbeli beszámolót.
 
4. számú határozat
A jelenlevő tagság (85 mandátum) egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az MKKE 2007. évi gazdálkodásáról készült beszámolót és a mérleget.
 
5. számú határozat
A jelenlévő tagok egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták, hogy Mädl Pál (Libro-Trade), Morcsányi Géza (Athenaeum, Magvető Kiadó), Kőrössi P. József (Noran), Farkas Olivér (Szent István Társulat), Lantos Kálmánné (General Press Kiadó) a jelölő bizottság tagja legyen.
 
6. számú határozat
A jelenlevő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Központi Antikvárium és az Unió Lap- és Könyvkiadó Kft. kilépési szándékát, valamint a Fénykor Bt. és a Múlt és Jövő Lap- és Könyvkiadó Bt. tagsági jogviszonyának megszűnését, egyúttal a MakroBook és a Múlt és Jövő Alapítvány belépési kérelmét.
 
7. számú határozat
A jelenlevő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozzájárul a Madách-Posonium Kiadó tagfelvételéhez.
 
8. számú határozat
A jelenlevő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, a TEÁOR 2008-nak megfelelően a Társaság tevékenységi köreit az alábbiak szerint állapítja meg: 94.12 Szakmai érdekképviselet (főtevékenység); egyéb tevékenységek: 58.11 Könyvkiadás; 58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása; 58.19 Egyéb kiadói tevékenység; 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése; 73.20 Piac-, közvélemény-kutatás; 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése; 91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység. Ennek megfelelően módosul a Társasági Szerződés 6. pontja.
Határozat típusa: 
Taggyűlés
Évszám: 
2008