Az MKKE 2009. május 26-ai Taggyűlésének határozatai

magyar
Napirend:
 
1. Beszámoló az MKKE szakmai és érdekvédelmi tevékenységéről, hazai és külföldi rendezvényeiről.
 
2. Tisztújítás előkészítése - az MKKE Elnökségében, Felügyelő Bizottságában és Etikai Bizottságában megüresedett helyek betöltéséhez Jelölő Bizottság felkérése.
 
3. Az MKKE 2008. évi mérlegének elfogadása, a Felügyelő Bizottság állásfoglalása.
 
4. A Társasági Szerződés módosítása
 
- A működési költség-hozzájárulás rendjének változtatása.
 
- A tavaly őszi tisztújítás következtében szükségessé váló módosítások.
 
5. Az MKKE-szervezte rendezvények standelosztási elvei és gyakorlata.
 
6. Új egyesülési tagozat működésének jóváhagyása.
 
7. Belépési és kilépési kérelmek jóváhagyása.
 
8. Aktuális könyvszakmai ügyek.
 
 
 
1. sz. határozat
 
A jelenlévő tagok a fenti napirendi pontokat egyhangúan elfogadták.
 
 
2. sz. határozat
 
A jelenlévő tagok egyhangúan, 1 tartózkodás mellett, döntő többséggel elfogadták, hogy Mädl Pál (Libro-Trade), Votisky Zsuzsa (Typotex), Kúnos László (Corvina) a Jelölő Bizottság tagja legyen.
 
 
3. számú határozat
 
A jelenlevő tagság egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az MKKE 2008. évi gazdálkodását és a mérleget.
 
 
4. számú határozat
 
A Taggyűlés 5 tartózkodás ellenében elfogadja, hogy az őszi taggyűlésen döntsenek a működési költség-hozzájárulás FB-javasolta új rendjéről.
 
 
5. számú határozat
 
A Taggyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan elfogadja, kerüljön be a Társasági Szerződésbe, hogy egy elnökhelyettes helyett két elnökhelyettes legyen.
 
 
 
6. számú határozat
 
A jelenlevő tagság 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül hozzájárul a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. tagfelvételéhez.
 
 
7. számú határozat
 
A jelenlevő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozzájárul a Nyitott Könyvműhely tagfelvételéhez.
 
 
8. számú határozat
 
A jelenlevő tagság 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül hozzájárul a novum publishing kft tagfelvételéhez.
 
 
9. számú határozat
 
A jelenlevő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Két Könyvész, a Sík Kiadó, az Agapé Kiadó, s a Complex Kiadó Kft. kilépési szándékát.
 
 
10. számú határozat
 
A jelenlévő tagság egyhangúlag jóváhagyta a Független Kiadói Tagozat megalakulását.
Határozat típusa: 
Taggyűlés
Évszám: 
2009