Az MKKE 2009. november 10-ei Taggyűlésének határozatai

magyar
Napirend:
 
1. Beszámoló az MKKE tevékenységéről, hazai és külföldi rendezvényeiről.
2. Belépési kérelmek elbírálása, tartozók kizárása.
3. Elnökségi, illetfe felügyelő bizottsági tagok megválasztása.
4. A Márai-program.
5. A Társasági Szerződés és a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.
6. Tájékoztatás az MKKE gazdálkodásáról.
7. Az Etikai Bizottság beszámolója.
8. Egyéb, aktuális ügyek.
Az egyéb ügyekhez érkezett egy kiegészítés a FUKITA-tól, amely egy határozati javaslat a Versenyszabályok 4. fejezetével kapcsolatban.
 
1. sz. határozat
A jelenlévő tagok a fenti napirendi pontokat a kiegészítéssel együtt egyhangúan elfogadták.
 
2. sz. határozat
A Taggyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan elfogadja a beszámolót.
 
3. számú határozat
A jelenlevő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozzájárul a Magyar Mercurius tagfelvételéhez.
 
4. számú határozat
A jelenlevő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozzájárul a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet tagfelvételéhez.
 
5. számú határozat
A jelenlévő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozzájárul a zETNA Kiadó tagfelvételéhez.
 
6. számú határozat
A jelenlévő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozzájárult a Bíbor Kiadó, a Göncöl Kiadó és a Konkrét Könyvek Kft. tagsági jogviszonyának megszűnéséhez.
 
7. számú határozat
A jelenlevő tagság (137 mandátum) egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy Köves József (K.u.K. Kiadó) és Votisky Zsuzsa (Typotex) alkossa a Szavazatszámláló Bizottságot.
 
8. számú határozat
A Taggyűlés 2 tartózkodás mellett elfogadja a Felügyelő Bizottság javaslatát a működési költség-hozzájárulás új rendszeréről.
 
9. számú határozat
A Taggyűlés egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja az Etikai Bizottság beszámolóját.
 
 
10.számú határozat
A jelenlévő tagság szavazata alapján Balázs István (Animus Kiadó), Rados Richárd (Jaffa Kiadó) és Szigeti László (Kalligram Kiadó) az MKKE Elnökségének tagja lett.
 
 
11.számú határozat
A jelen lévő tagság 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadja, hogy az Elnökség hívjon össze 2010. január 31-ig egy Taggyűlést A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem versenyszabályainak 4. fejezete módosításának tárgyában. Ennek előkészítésére jöjjön létre kiadói és könyvkereskedő szakértőkből álló bizottság, mely írásbeli javaslatot (javaslatokat) készít.
 
 
12.számú határozat
A jelen lévő tagok a fent rögzített szavazati arányok szerint az MKKE Felügyelő Bizottsága új tagjainak nevezik ki Szuba Jolantát (Ventus Libro Kiadó) és Aratóné Katona Ildikót (Könyvmolyképző Kiadó) a mai naptól kezdődően 3 éves időtartamra (2012. november 10-ig) és egyhangúan elhatározzák, hogy a Társasági Szerződés 14.1 pontjában a Felügyelő Bizottsági tagok adatait feltüntetik.
Határozat típusa: 
Taggyűlés
Évszám: 
2009