Az MKKE 2010. május 25-i Taggyűlés június 22-ei folytatásának határozatai

magyar
1. számú határozat
A jelenlévő tagok egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadják a tagoknak a szavazatok szerinti négy kategóriába sorolását. Ennek megfelelően módosul a Társasági Szerződés szavazatokra vonatkozó 11.7 pontja.
 
2. számú határozat
A jelenlévők a szavazatok több mint ¾-e (81 igen szavazat) 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadják a működési költség-hozzájárulás 7 csoportba való sorolását a nettó árbevétel szerint. Ennek megfelelően módosul a Társasági Szerződés működési költség-hozzájárulásra vonatkozó 10.2 pontja.
Határozat típusa: 
Taggyűlés
Évszám: 
2010