Az MKKE 2011. május 23-ai Taggyűlésének határozatai

magyar
Napirend:
 
1. Beszámoló az MKKE tevékenységéről, hazai és külföldi rendezvényeiről, szakmai terveiről.
 
2. Az MKKE 2010. évi mérlegének elfogadása, a Felügyelő Bizottság állásfoglalása.
 
3. Belépési és kilépési kérelem jóváhagyása.
 
4. Egyéb, aktuális ügyek.
 
 
1. számú határozat
A jelenlévő tagok a fenti napirendi pontokat egyhangúlag, 83 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.
 
2. számú határozat
A jelenlévő tagok egyhangúlag, 83 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az MKKE tevékenységéről szóló beszámolót.
 
3. számú határozat
A jelenlévő tagok egyhangúlag, 83 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az MKKE 2010. évi mérlegét és gazdálkodási beszámolóját.
 
4. számú határozat
A jelenlévő tagok egyhangúlag, 83 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták a Makro-Book és a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó kilépési kérelmét. A tagsági jogviszony megszűnésének időpontja a társasági szerződés alapján: 2011. december 31.
 
5. számú határozat
A jelenlévő tagok egyhangúlag, 83 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták a Koinónia Könyvkiadó Kft. tagfelvételét. A tagsági jogviszony kezdete a társasági szerződés alapján: 2011. július 1.
 
6. számú határozat
A jelenlévő tagok egyhangúlag, 83 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták a Tarandus Kft. tagfelvételét. A tagsági jogviszony kezdete a társasági szerződés alapján: 2011. július 1.
 
7. számú határozat
A jelenlévő tagok egyhangúlag, 83 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták a Naphegy Könyvkiadó Kft. tagfelvételét. A tagsági jogviszony kezdete a társasági szerződés alapján: 2011. július 1.
Határozat típusa: 
Taggyűlés
Évszám: 
2011