Az MKKE 2012. december 4-ei Taggyűlésének határozatai

magyar
Napirend:
 
1. Beszámoló az MKKE szakmai és érdekvédelmi tevékenységéről.
 
2. Gyorsjelentés az MKKE 2012. évi első tíz havi gazdálkodásáról, s várható év végi eredményéről.
 
3. Az Etikai Bizottság beszámolója.
 
4. Tisztújítás.
 
5. Tagfelvételi és kilépési kérelmek jóváhagyása, kizárás.
 
6. Egyéb, aktuális ügyek.
 
 
 
1. számú határozat
 
A jelenlévő tagok a fenti napirendi pontokat egyhangúlag, 60 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.
 
2. számú határozat
 
A jelenlévő tagok egyhangúlag, 60 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az MKKE tevékenységéről szóló beszámolót.
 
3. számú határozat
 
A jelenlévő tagok egyhangúlag, 60 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az MKKE 2012. első 10 havi gazdálkodásáról szóló gyorsjelentését.
 
4. számú határozat
 
A jelenlévő tagok egyhangúlag, 60 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az Etikai Bizottság beszámolóját, s az Elnökségnek azt a javaslatát, hogy az EB elnökének jövő májusi megválasztásáig az EB tagjai maguk közül válasszanak megbízott Elnököt.
 
5. számú határozat
 
A jelenlévő tagok egyhangúlag elfogadták, hogy Lafferton Kálmán (Lafferton és Tsa), Kis Ádámné (Szak Kiadó) és Kiss József (Kiss József Könyvkiadó Kft.) a Szavazatszámláló Bizottság tagja legyen.
 
6. számú határozat
 
A jelenlévő tagok Szigeti Lászlót (Kalligram) 36 szavazattal, Szabó Tündét (Pécsi Direkt Kft.) 35 szavazattal, három évre az MKKE elnökségi tagjaivá választották.
 
7. számú határozat
 
A jelenlévő tagok Aratóné Katona Ildikót (Könyvmolyképző) és Szuba Jolántát (Ventus) 56-56 szavazattal, Kis Ádámot (Szak Kiadó) pedig 55 szavazattal, három évre az MKKE Felügyelő Bizottságának tagjaivá választották.
 
8. számú határozat
 
A jelenlévő tagság egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Boook Kiadó tagfelvételi kérelmét. A belépés időpontja a Társasági Szerződés alapján: 2013. január 1.
 
9. számú határozat
 
A Book and Walk Kereskedelmi és Kiadó Kft. tagfelvételi kérelmét a Taggyűlés 28 igen, 26 nem és 5 tartózkodás mellett fogadta el. A belépés időpontja a Társasági Szerződés alapján: 2013. január 1.
 
10.számú határozat
 
A jelenlévő tagok 60 szavazattal, egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták a Balaton Akadémia, a Fríg Kiadó, a Heltai Gáspár Kft., a Lex Copyright Iroda, a Lyra Könyvesház Kft., a Maecenas Könyvkiadó és a novum publishing kft. kilépési kérelmét. A tagsági jogviszony megszűnésének időpontja a Társasági Szerződés alapján: 2012. december 31.
 
11.számú határozat
 
A jelenlevő tagság tudomásul vette a Püski-Masszi Könyvesház tagsági viszonyának megszűnését több mint egy éves működési költség-hozzájárulás tartozásuk miatt.
Határozat típusa: 
Taggyűlés
Évszám: 
2012