Az MKKE 2014. november 11-ei Taggyűlésének határozatai

magyar
Napirend:
 
1. Beszámoló az MKKE szakmai és érdekvédelmi tevékenységéről.
2. A Felügyelő Bizottság javaslata a társaság 2015. évi gazdálkodási tervéhez.
3. Az MKKE Társasági Szerződésének, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának az új Polgári Törvénykönyv előírásai szerinti kötelező módosítása.
4. Belépési és kilépési kérelmek jóváhagyása.
5. Tisztújítás. A Felügyelő Bizottság egy tagjának, valamint az Etikai Bizottság három tagjának megválasztása. A jövő májusi tisztújítás előkészítése, a Jelölő Bizottság megválasztása.
6. Egyéb, aktuális ügyek.
 
 
1. számú határozat
A jelenlévő tagok a fenti napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.
 
2. számú határozat
A jelenlévő tagok egyhangúlag elfogadták a beszámolót.
 
3. számú határozat
57 igen szavazattal és 10 tartózkodással a jelenlévők elfogadták az MKKE tagjainak könyvfesztiváli és könyvheti kedvezményének mértékét, valamint a határon túli kiadók tagdíjfizetési kötelezettségét és továbbra is térítésmentes pavilonját a rendezvényeken.
 
4. számú határozat
A jelenlévő tagság 66 igen szavazattal és egy tartózkodással jóváhagyta a HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft., a Gabbiano Print Kft., a Typotex Kft. Elektronikus Kiadó, a Holnap Kiadó Kft., a Helikon Kiadó Kft., a Libri Könyvkiadó Kft., a Park Könyvkiadó Kft., a Publio Kiadó Kft., a Medicina Könyvkiadó Zrt. és a L’Harmattan Kft. kilépési kérelmét. A tagsági jogviszonyuk 2014. december 31.-én szűnik meg.
 
5. számú határozat
A jelenlévő tagság egyhangúlag elfogadja a Szavazatszámláló Bizottság tagjaiként Dercsényi Szilviát, Kőrössi P. Józsefet és Réti Attilát.
 
6. számú határozat
A jelenlévő tagság 53 igen és 13 érvénytelen szavazattal megválasztja Starcz Ákost a Felügyelő Bizottság tagjának. Megbízatása a Társasági Szerződés 14.1 pontja alapján 3 évre szól.
 
7. számú határozat
A jelenlévő tagság 67 szavazattal egyhangúlag megválasztja Jenei Tamást, Kiss Józsefet és M. Nagy Miklóst az Etikai Bizottság tagjának. Megbízatásuk a Társasági Szerződés 16.1 pontja alapján 3 évre szól.
 
8. számú határozat
A jelenlévő tagság egyhangúlag elfogadja a Társasági Szerződésnek és a Szervezeti és Működési Szabályzatnak az írásbeli előterjesztés szerinti, változáskövetéssel jelzett módosításait.
 
9. számú határozat
A jelenlévő tagság egyhangúlag megválasztja Balázs Istvánt, Jenei Tamást és Réti Attilát a Jelölő Bizottság tagjának.
 
10.számú határozat
A jelenlévő tagság egyhangúlag elfogadja, hogy az MGYKE-ből az MKKE-be belépő gyermekkönyvkiadók 2015 januártól élvezhessék a tagsággal járó előnyöket.
Határozat típusa: 
Taggyűlés
Évszám: 
2014