A MASZRE kiadóknak szóló körlevele a 2014. évi jogdíjról

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr, kedves Kollégák!

 

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesületének a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint az Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által jóváhagyott Felosztási Szabályzatának megfelelően két tematikai ágazatban publikáló kiadók részesedhetnek reprográfiai jogdíjban:

  1. a tudományos és szakkönyveket, felsőoktatásban használatos kiadványokat, lexikonokat és szótárakat megjelentetők, valamint a
  2. szépirodalmi, gyermek- és ifjúsági műveket megjelentetők.

 

A Szerzői Jogi Törvény által meghatározott, a Reprográfiai Szövetség által átutalt, az adott jogosulti kört megillető jogdíj felosztása 2014-ben az A) és B) pontokban meghatározott tematikai körben megjelenő könyvek fogyasztói árú forgalma alapján történik. A kiadóknak járó reprográfiai jogdíjat ezen könyvforgalmi adatok alapján a MASZRE úgy állapítja meg, hogy a jelzett tematikai ágazatok forgalmában az adott kiadó milyen százalékos arányt képvisel. Az egyes kiadóknak járó reprográfiai jogdíj összegének megállapításakor a tudományos és szakkönyvek, a felsőoktatásban használatos kiadványok, a lexikonok és szótárak forgalmát háromszoros szorzóval vesszük figyelembe.

 

Az elmúlt évi könyvkiadói teljesítmény alapján járó jogdíj megállapításához a kiadókat arra kérjük, hogy 2016. május 31-ig szíveskedjenek címünkre elküldeni a két fenti tematikai kategóriában (A és B pont), a 2014-ben forgalmazott könyveik fogyasztó árú forgalmát, valamint a tavaly kiadott könyveik alábbi adatait:

 

- szerző neve,

- írói álnév esetén eredeti neve,

- lakcíme/postai címe,

- e-mail címe,

- a mű címe

- műfaja,

- fogyasztói ára,

- ISBN szám.

 

Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, nem a kiadó árbevételéről, hanem az említett kategóriában publikált könyvekfogyasztói árú forgalmáról kell számot adniuk.

A korábbi évekhez képest az adatlapon az a leglényegesebb változás, hogy a könyveik szerzőjének, szerzőinek, jogutódjainak elérhetőségi adatait is kérjük, ugyanis a nekik járó jogdíjat csak úgy tudjuk kifizetni, ha mindegyikőjükkel fel tudjuk venni a kapcsolatot.

Ahhoz, hogy jogszerűen kérhessük szerzőik címét, elérhetőségét, szakvéleményt kértünk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökétől, Dr. Péterfalvi Attilától, s ennek alapján állásfoglalást a MASZRE-t felügyelő Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától. Mindkét dokumentumot szíves tájékoztatásukra csatoltan küldjük.

Nyomatékosan szeretnénk emlékeztetni arra is, hogy a MASZRE Felosztási Szabályzatának értelmében csak az említett kategóriákban megjelenő könyvek forgalma után fizethető jogdíj, ezért a besorolást szigorúan ellenőrizzük. A MASZRE csak azon kiadóknak fizet reprográfiai jogdíjat, amelyek az adatszolgáltatásnak hiánytalanul eleget tesznek.

Tisztelettel kérjük, hogy a jogdíj megállapításához és folyósításához szükséges adatokat legkésőbb 2016. május 31-ig szervezetünkhöz e-mailben vagy levélben eljuttatni szíveskedjenek. A reprográfiai jogdíj folyósítása folyamatos.

 

Tisztelettel:

 

 

Zentai Péter László sk.
igazgató

 

Budapest, 2015. május 4.