2002.05.22. - Igazgatótanácsi ülés határozatok

Napirend:

  1. Beszámoló az MKKE legutóbbi igazgatótanácsi ülése óta eltelt időszak szakmai és érdekvédelmi tevékenységéről
  2. Az MKKE 2001. évi mérlegének elfogadása
  3. Új tagok felvételének a jóváhagyása
  4. Az MKKE új elnöksége megválasztását előkészítő Jelölő Bizottság tagjainak megbízása
  5. Az MKKE Felügyelő Bizottságában megüresedett hely betöltése
  6. MKKE-állásfoglalás a Merényi Könyvkiadó (Inkvizitor, Könyvműves) könyveinek forgalmazásáról
  7. Egyéb aktuális könyvszakmai ügyek

1. számú határozat

Az IT 104 mandátummal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az MKKE szakmai és érdekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót, s ugyanilyen arányban elfogadta az Egyesülés 2001. évi mérlegét.

2. számú határozat

Az IT egyhangúlag hozzájárult a Papirusz Book Könyvkiadó, valamint a Saxum Kiadó tagfelvételéhez.

3. számú határozat

Az IT egyhangúlag az alábbi Jelölő Bizottságot fogadta el az MKKE elnökválasztásának előkészítésére: a Jelölő Bizottság elnöke: Osztovits Levente (Európa); a Jelölő Bizottság tagjai: Maróti Istvánné (KELLO), Gál Katalin (Vince Kiadó), Várnai Györgyi (Magyar Nagylexikon), Lafferton Kálmán (Új Könyvpiac).

4. számú határozat

Az IT - egy tartózkodás mellett - megszavazta, hogy az Egyesülés adjon ki állásfoglalást, melyben felkéri könyvkereskedő tagcégeit, s javasolja számukra, hogy ne forgalmazzanak olyan kiadványokat, melyek fogyasztók megtévesztésére alkalmasak, illetve olyan cégek kiadványait, amelyek a hatályos törvényekbe ütköznek.

5. számú határozat

Az IT - kilenc ellenszavazattal - kooptálta Révai Gábort az MKKE Felügyelő Bizottságába.

6. számú határozat

Az IT - egyhangúlag elfogadta - az MKKE 6 pontos Intézkedési és törvénymódosítási javaslat-csomagját, s felhatalmazta az MKKE vezetését, hogy terjessze ezen javaslatokat a döntéshozók elé.