Üdvözöljük!

Tisztelt Érdeklődő!

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése első jogelődje a Pesti Könyvárusok Grémiuma 1795-ben kezdte meg működését. Tizenkét pesti könyvárus alapította a könyves szakmai társaságot, amely Európában a második ilyen szervezet volt. A könyvszakma érdekvédelmi és szervezői feladatait ellátó Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése a mai napig a legnagyobb, önkéntes társuláson alapuló könyvszakmai szervezet. A magyarországi könyvpiac publikációs és termelési értékének kb. 90 %-át megjelentető és közvetítő cégek alkotta társulás tagjai között megtaláljuk a kisebb és egészen nagy hazai, határon túli, magyar, külföldi és vegyes tulajdonú cégeket, kiadókat, könyvkereskedőket, ügynökségeket, de tagjaink között vannak nyomdák és könyvtárak is. 

Szervezetünk legfőbb döntéshozó szerve a tagcégek képviseleti joggal felruházott vezetőiből álló Taggyűlés. Az Egyesülés operatív tevékenységének irányítója, a szervezet hivatalos képviselője az igazgató, aki egyben az MKKE operatív stábjának az irányítója is. A szervezet stratégiáját, hosszú távú törekvéseit az elnök vezette 10 tagú elnökség határozza meg, amelynek ülésein részt vesz a Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság elnöke is. A szervezet minden tisztségviselőjét a tagcégek képviselőiből álló taggyűlés választja meg.

Az MKKE a tagcégek és más könyvpiaci szereplők számára minden évben megszervezi a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált és az Ünnepi Könyvhetet, képviseli a magyar könyvkiadást a Frankfurti Könyvvásáron és más hazai és külföldi könyvszakmai konferenciákon és rendezvényeken. Kapcsolatot tart fenn a szakma egyéb szervezeteivel valamint a kulturális ágazat törvényalkotó, döntéshozó intézményeivel, kampányokat indít az olvasás és a könyvek népszerűsítésére. Tagjai számára könyvszakmai képzéseket szervez, szakmai klubot (Gutenberg Klub) működtet, koordinálja a szakmai munkacsoportok tevékenységét, gondoskodik a  tagok tevékenységét segítő pályázati és egyéb információk megosztásáról és összegyűjtéséről, társadalmi felelősségvállalási programja részeként pedig együttműködik szociális, oktatási és környezetvédelmi civil szervezetekkel.

Az MKKE tagja az Európai Könyvkiadók Szövetségének (FEP) és partnere a Könyvkiadók Nemzetközi Szövetségének(IPA).

Tisztelt Érdeklődő!

Honlapjainkon (mmke.hu, bookfestival.hu, unnepikonyvhet.hu) részletesebben tájékozódhat tevékenységünkről, kezdeményezéseinkről. Szervezetünk, az MKKE nyitott minden olyan könyvkiadó, könyvkereskedő, könyvtár, ügynökség ... irányába, amelyek elfogadják Egyesülésünk Társasági Szerződését és Üzleti Magatartási Szabályzatát, és akik szívesen együttműködnek velünk az egész könyvszakma érdekeit szem előtt tartva.

Amennyiben az Ön cége szívesen csatlakozna szakmai közösségünkhöz, várjuk jelentkezését.

Üdvözlettel

dr. Gál Katalin

igazgató, elnök

letöltés