Tagfelvétel határon túli szervezeteknek

Határon túli szervezetek esetében a tagfelvételi dokumentumokon kívül (https://mkke.hu/tagoknak/tagfelvetel) a csatlakozáshoz szükség van az alábbi kézbesítési megbízásra és kézbesítési megbízást elfogadó nyilatkozatra, valamint a csatlakozni kívánót nyilvántartó szerv igazolására azzal kapcsolatban, hogy a szervezetet nyilvántartásba vették. A nyilatkozatokat és az igazolást az iroda__kukac__mkke__pont__hu email-címre várjuk, valamint ezekből eredeti példányokat kérünk a MKKE-nak postán megküldeni, postacímünk 1073, Budapest, Kertész u. 41.

Miért van szükség kézbesítési megbízásra? Ki lehet kézbesítési megbízott?
A jogszabályok értelmében a külföldi székhellyel rendelkező cégek esetében van szükség kézbesítési megbízott megjelölésére. A kézbesítési megbízott feladata, hogy a bíróságnak, illetve más hatóságnak a cég működésével összefüggésben keletkezett, a külföldi személy részére kézbesítendő iratokat átvegye, és azokat a megbízó részére továbbítsa. Tehát a csatlakozni kívánó szervezetnek kézbesítési megbízást kell adnia egy Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet vagy Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy számára, aki a kézbesítési megbízott lesz.

A dokumentumokat, ha külföldön kerülnek aláírásra, akkor közjegyző előtt kell aláírni. Ha a kézbesítési megbízás és az elfogadó nyilatkozat aláírására Magyarországon kerül sor, akkor elegendő cégszerű aláírás vagy természetes személy kézbesítési megbízott esetén az ő és két tanú aláírása.