2002.10.21. - Igazgatótanácsi ülés határozatok

Napirend:

  1. Az MKKE szakmai és érdekvédelmi tevékenysége, intézkedési és törvénymódosítási javaslat-csomagjának államigazgatási fogadtatása.
  2. Az MKKE 2002. I. félévi mérlege, valamint II. félévi gazdálkodási terve.
  3. Tájékoztató a MASZRE (Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete) megalakulásáról, működéséről.
  4. Az Ünnepi Könyvhét új szabályzatának, valamint elfogadási nyilatkozatának megvitatása, elfogadása.
  5. Az Év Kiadója és az Év Kereskedője MKKE-díjak szabályozása.
  6. Tisztújítás.
  7. Új tagok felvétele, kilépési szándékok jóváhagyása.
  8. Egyéb aktuális ügyek.

1. számú határozat

Az Igazgatótanács - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangúlag elfogadta az elmúlt ülés óta eltelt időszak szakmai és érdekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót.

2. számú határozat

Az Igazgatótanács - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangúlag elfogadta az MKKE I. félévi mérlegét, valamint II. félévi gazdálkodási tervét.

3. számú határozat

Az Igazgatótanács - ellenszavazat nélkül - egyhangúlag elfogadta a 2003. évi, 74. ÜKH megrendezésének szabályzatát.

4. számú határozat

Az Igazgatótanács az elnökválasztás Szavazatszámláló Bizottsága tagjának Szamos Ivánnét, Várnai Györgyit és Pándi Andrást választotta meg.

5. számú határozat

Az Igazgatótanács - egy ellenszavazattal - elfogadta az Év Kiadója és az Év Kereskedője MKKE-díjainak új szabályozását.

6. számú határozat

Az Igazgatótanács - egyhangúlag - felvette tagjai sorába az alábbi cégeket: Geopen Kiadó, Mentor Kiadó, Mundus Kiadó, Objection Kft (Magyar E-könyv Kiadó Áruház üzletág). Az IT jóváhagyta az alábbi négy cég kilépési kérelmét: Lombard Könyvesház, Merhavia Kft, Veszprémi Egyetem Kiadója, Műszaki Könyvkiadó.

7. számú határozat

Az MKKE elnökválasztásának hivatalos végeredménye:

Elnök: Bart István 85 mandátum
Elnökhelyettes: Kocsis András Sándor 73 mandátum

Elnökségi tagok:
Lelkes Lajos 85 mandátum
Dietrich Tamás 77 mandátum
Gál Katalin 75 mandátum
Lafferton Kálmán 71 mandátum
Kőszeghy Péter 70 mandátum