2003.11.25. - Igazgatótanácsi ülés határozatok

Napirend:

  1. Beszámoló az MKKE szakmai, érdekvédelmi, piacszervezési és nemzetközi tevékenységéről, valamint jövő évi terveiről.
  2. Tájékoztató az MKKE ez évi gazdálkodásáról.
  3. Az MKKE Felügyelő Bizottsága és Etikai Bizottsága megválasztásának előkészítése.
  4. Új tagok felvétele, kilépési kérelem jóváhagyása.
  5. Az Ünnepi Könyvhét új szabályzatának elfogadása.
  6. Egyéb, aktuális ügyek.

Az Igazgatótanács egyhangú határozatával, napirend előtt - tagvállalati kérésre - meghallgatta a Magyar Könyvklub tulajdonosának, Hegedűs Istvánnak a cég helyzetéről szóló tájékoztatását, s az IT tagjai is kifejtették álláspontjukat.

1. számú határozat

Az IT egyhangúan azt az állásfoglalást hozta, hogy az MKKE Elnöksége ez év december 10-éig hívja meg a Magyar Könyvklub menedzsmentjét, s kibővített elnökségi ülés keretében konzultáljon a cég helyzetéről, a menedzsment tervezett lépéseiről, s a konzultáció emlékeztetőjét küldje szét az MKKE minden tagcégének.

2. számú határozat

Az Igazgatótanács egyhangúan elfogadta az MKKE szakmai és érdekvédelmi tevékenységéről szóló írásbeli beszámolót, az ehhez kapcsolódó szóbeli kiegészítést, valamint az Egyesülés jövő évi tervét.

3. számú határozat

Az Igazgatótanács egyhangúan elfogadta az MKKE ez évi 3/4 éves mérlegét.

4. számú határozat

Az Igazgatótanács egyhangúan elfogadta, hogy a Felügyelő Bizottság ez év végén lejáró mandátumát a jövő év májusi Igazgatótanács ülésig meghosszabbítja.

5. számú határozat

Az Igazgatótanács 1 tartózkodás mellett elfogadta, hogy az Etikai Bizottság ugyancsak ez év végéig érvényes mandátumát a jövő esztendő májusában rendezendő Igazgatótanács ülésig meghosszabbítja.

6. számú határozat

Az Igazgatótanács ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta, hogy a Felügyelő Bizottság három, év végével lejáró mandátumával rendelkező tagok alkossák az FB-választás Jelölő Bizottságát.

7. számú határozat

Az Igazgatótanács ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással megszavazta, hogy az Etikai Bizottság megválasztását előkészítő Jelölő Bizottság az EB lejárt mandátumú tagjaiból álljon össze.

8. számú határozat

Az Igazgatótanács ellenszavazat és tartózkodás nélkül felvette tagjai sorába a HM Zrínyi Kiadót. A Terricum Kiadó felvételi kérelmét, a cég vezetőjének távolléte miatt, a következő IT ülésre halasztotta el.

9. számú határozat

Az Igazgatótanács ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az AKG Junior Kiadó kilépési kérelmét, tekintettel arra, hogy könyvkiadói tevékenységüket megszüntették.

Az IT - tekintettel arra, hogy a Társasági Szerződéssel ellentétes - nem járult hozzá a Colortipo Bt. azon kéréséhez, hogy tagságát szüneteltesse.

10. számú határozat

Az Igazgatótanács ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2004. évi, jubileumi, 75. Ünnepi Könyvhét szabályzatát.
Az IT ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással megszavazta, hogy a nem MKKE-tagok az Ünnepi Könyvhét központi helyszínén a pavilonbérléskor a tagoknál nagyobb bérleti díjat fizessenek, a fizetés mértékének meghatározását az MKKE elnökségére ruházta át.