2004.05.24. - Igazgatótanácsi ülés határozatok

Napirend:

  1. Beszámoló az MKKE szakmai és érdekvédelmi tevékenységéről, valamint ez évi programjának tervéről.
  2. Az MKKE 2003. évi gazdálkodása, a mérleg jóváhagyása.
  3. A Felügyelő Bizottság lejárt mandátumú tagjainak megválasztása.
  4. Az Etikai Bizottság megválasztása.
  5. Új tagok felvétele, MKKE-tagok kizárása.
  6. Az MKKE Versenyszabályainak korszerűsítése.
  7. Egyéb, aktuális ügyek.

1. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az MKKE 2003. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

2. számú határozat

A jelenlévő tagság tartózkodás és ellenszavazat nélkül az MKKE 2003. évi gazdasági tevékenységéről szóló mérleget elfogadta.

3. számú határozat

Az Igazgatótanács több éves tagdíjhátraléka miatt megszavazta az Aranyhal Kiadó, a Greger Delacroix Média Kft. és a Tevan Kiadó kizárását.

4. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúan hozzájárult a Lilium Aurum Könyv- és Lapkiadó Kft., a Nádszál Könyvek Kiadó Bt., az Agave Könyvek Kiadó, a Pro Educatio Kiadó, a Jószöveg Műhely Kiadó, a Ráció Kiadó tagfelvételéhez. Mivel a Jaffa Kiadó képviselője nem jelent meg az igazgatótanácsi ülésen, így nem vált a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése tagjává. A HungaLibri Kiadó Kft. beolvadt a Budapest- Print Kft.-be, így önálló MKKE-tagsága megszűnt.

5. számú határozat

Az Igazgatótanács a Felügyelő Bizottság elnökének megválasztotta Bucsi Szabó Zsoltot, tagoknak megválasztotta Cs. Tóth Jánost, Domina Istvánt, Matyi Dezsőt és Szigeti Lászlót. Az Etikai Bizottság elnökének megválasztotta Szántó György Tibort, tagoknak megválasztotta: Balogh Katalint, Farkas Olivért, Maróti Istvánnét és Sebestyén Ilonát.