2005.05.24. - Igazgatótanácsi ülés határozatok

Napirend:

  1. Beszámoló az MKKE elmúlt évi és 2005. első félévi tevékenységéről, valamint az idei esztendő még előttünk álló programjának tervéről.
  2. MKKE 2004. évi gazdálkodása, a mérleg jóváhagyása.
  3. Tagok felvétele, MKKE-tagok kizárása.
  4. MKKE lejárt mandátumú vezetői megválasztásának előkészítése, Jelölő Bizottság felállítása.
  5. MKKE alapdokumentumának, „A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem versenyszabályainak” korszerűsítése.
  6. Egyéb aktuális ügyek.

1. számú határozat

Jelenlévő tagok a napirendi pontokat egyhangúan elfogadják.

2. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a beszámolót.

3. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a mérleget.

4. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúan hozzájárul a DFT-Hungária Kft., a Központi Antikvárium, a Sprinter Kiadói Csoport, a Szakkönyv Kft., a Timp Kiadó, az Új Könyvbarát Kft. és a Ventus Libro Kiadó és Kereskedelmi Csoport tagfelvételéhez.

5. számú határozat

Az Igazgatótanács elfogadta az Ecclesia Szövetkezet, a Minerva Kiadó és a Szabad Föld Kiadó kilépését.

6. számú határozat

Az Igazgatótanács egyhangúlag megbízta az őszi választások előkészítésével az alábbi összetételű Jelölő Bizottságot: Bucsi Szabó Zsolt elnök; Szántó György Tibor, Cs. Tóth János, Maróti Istvánné, Osztovits Levente tagok.