2005.10.11. - Igazgatótanácsi ülés határozatok

Napirend:

  1. Beszámoló az MKKE ez évi tevékenységéről és jövő évi terveiről.
  2. Az MKKE 2005. első 8 hónapjának gazdálkodási mérlege, várható év végi eredménye - írásbeli tájékoztató.
  3. Törvénytelen honlap(ok) - Kis Ádám előterjesztése és szóbeli kiegészítése.
  4. Az MKKE Etikai Bizottságának jelentése - írásbeli beszámoló és az Etikai Bizottság elnökének szóbeli kiegészítése.
  5. Tisztújítás - a Jelölő Bizottság jelentése.
  6. Kilépési kérelmek, kizárások jóváhagyása.
  7. Egyéb, aktuális ügyek.

1. számú határozat

A jelenlévő tagok a napirendi pontokat egyhangúan elfogadják.

2. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a beszámolót, valamint a gazdálkodásról szóló írásbeli tájékoztatót.

3. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúan jóváhagyta a Budapest Print Kft., a Coldwell Könyvek, a Heti Válasz Kiadó, valamint a Kossuth Nyomda Rt. kilépési szándékát.

4. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúan megválasztja Mädl Pált, Lantos Kálmánnét és Püski Istvánt a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak.

5. számú határozat

Bart István az elnöki tisztségre 169 mandátumot kapott, így továbbra is maradt az MKKE elnöke. Az elnökhelyettesi posztra Matyi Dezső 20 mandátumot, Kocsis András Sándor 72, Gál Katalin pedig 80 mandátumot kapott. Az MKKE új elnökhelyettese Gál Katalin.

6. számú határozat

Lelkes Lajos 129 mandátummal, Lafferton Kálmán 119 mandátummal, Szántó György Tibor 112 mandátummal, Dietrich Tamás 95 mandátummal, Borkúti László 91 és Kőszeghy Péter 81 mandátummal kerültek be az Elnökség tagjai közé.

7. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúan megszavazta Zentai Péter László igazgatói tisztségének újabb öt évre szóló meghosszabbítását.