2006.05.23. - Igazgatótanácsi ülés határozatok

Napirend:

  1. Beszámoló az MKKE elmúlt évi és 2006. I. negyedévi tevékenységéről, valamint az idei esztendő még előttünk álló feladatairól.
  2. Az MKKE 2005. évi gazdálkodása, a mérleg jóváhagyása.
  3. Új tagok felvétele, kilépési kérelmek jóváhagyása, hosszú ideje tartozó tagok kizárása.
  4. Egyéb, aktuális ügyek.
  5. Az MKKE könyvvizsgálójának, dr. Bódis Bélának ez év május 31-én lejáró megbízásának meghosszabbítása.

1. számú határozat

A jelenlévő tagok a javasolt napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

2. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a beszámolót, valamint a 2006. I. negyedévi tevékenységről szóló írásbeli tájékoztatót.

3. számú határozat

A jelenlevő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az MKKE 2005. évi gazdálkodásáról készült beszámolót és a mérleget.

4. számú határozat

A jelenlevő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, a C.E.T. Belvárosi Kiadó, a Cartographia Kft., a Céhis Kft., a Custos-Zöld Könyvesbolt, a Filagóra Kft., a KSH, a Média Nova Kft., az Összmagyar Testület, a Papirusz Book Kft., a ProEducatio Kft., a ProEurópaKft., a Szaktudás Kiadó Ház kilépési szándékát.

5. számú határozat

A jelenlevő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozzájárult a Napraforgó Kft., a PressKontakt Bt., a Bookline Zrt., a Hangoskönyvkiadók Egyesülete és a Trivium Kiadó tagfelvételéhez.

6. számú határozat

A jelenlevő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta Dr. Bódis Béla, az MKKE könyvvizsgálója szerződésének három évre szóló meghosszabbítását.