2006.12.12. - Igazgatótanácsi ülés határozatok

Napirend:

  1. Beszámoló az MKKE szakmai és érdekvédelmi tevékenységéről, a Gazdasági Versenyhivatallal való peres ügy megvitatása.
  2. Tájékoztatás az MKKE gazdálkodásáról, a Felügyelő Bizottság állásfoglalása.
  3. A tervezett új ISBN-szabvány.
  4. Az Etikai Bizottság beszámolója.
  5. Tagfelvétel, kilépési kérelmek jóváhagyása.
  6. Egyéb, aktuális ügyek.

1. számú határozat

A jelenlévő tagok ezeket a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

2. számú határozat

A jelenlévő tagság döntő többséggel, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül elfogadta az MKKE szakmai és érdekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót, s felhatalmazza az Igazgatót, hogy a bírósági tárgyaláson képviselje az MKKE korábbi álláspontját a Gazdasági Versenyhivatallal szemben.

3. számú határozat

A jelenlevő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az MKKE Felügyelő Bizottságának állásfoglalását.

4. számú határozat

A jelenlevő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Csokonai Kiadó, a DFT-Hungária Kft., az LSI Oktató Központ, a Magyar Könyvklub, a Magyar Nagylexikon, a Makkabi Kiadó, a Nádszál Könyvek, a Print-X Budavár Kiadó, a Sprinter Kiadói Csoport kilépését.

5. számú határozat

A jelenlevő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozzájárult a Fríg Kiadó és a Tessloff és Babilon Kiadói Kft. tagfelvételéhez.

6. számú határozat

A jelenlévő tagság döntő többséggel, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül elfogadta az MKKE tagfelvétellel kapcsolatos javaslatát: az MKKE évente egy alkalommal, az év utolsó IT-ülésén szavaz a tagfelvételekről, nem állítva új felvételi kritériumot.