2007.05.22. - Taggyűlés határozatok

Napirend:

  1. Beszámoló az MKKE szakmai és érdekvédelmi tevékenységéről, valamint az Egyesülés-szervezte hazai és külföldi könyves rendezvényekről.
  2. Az MKKE 2006. évi gazdálkodása, a mérleg jóváhagyása.
  3. Új tagok felvétele, kilépési kérelmek jóváhagyása.
  4. Egyéb, aktuális ügyek.

1. számú határozat

A jelenlévő tagok egyhangúlag elfogadták, hogy Károly Gabriella (Libra-Books), Novák György (Novella Kiadó), Lafferton Kálmán (Lafferton és Tsa Bt.) a Felügyelő és az Etikai Bizottság jelölő bizottsági tagja legyen.

2. számú határozat

A jelenlévő tagok a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

3. számú határozat

A jelenlévő tagság döntő többséggel, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül elfogadta az MKKE szakmai és érdekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót.

4. számú határozat

A jelenlévő tagság döntő többséggel, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül elfogadta az MKKE Etikai Bizottságának ügyrendjét.

5. számú határozat

A jelenlevő tagság (96 mandátum) egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az MKKE 2006. évi gazdálkodásáról készült beszámolót és a mérleget.

6. számú határozat

A jelenlevő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Hajja és Fiai Kft kilépési szándékát, valamint az Unikornis Kiadó tagsági jogviszonyának megszűnését.

7. számú határozat

A jelenlevő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozzájárul az Apáczai Kiadó tagfelvételéhez.