2007.11.13. - Taggyűlés határozatok

Napirend:

  1. Az MKKE érdekvédelmi tevékenysége.
  2. Hazai és külföldi könyves rendezvények.
  3. A Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság megválasztása.
  4. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadása.
  5. Tájékoztatás az MKKE ez évi gazdálkodásának alakulásáról.
  6. Új tagok felvétele, egyesülési tagok kizárása.
  7. Egyéb, aktuális ügyek.

1. számú határozat

A jelenlévő tagok egyhangúlag elfogadták, hogy Borkúti László (Bíbor Kiadó), Novák György (Novella Kiadó), Nagy Péter (Well-Press Kiadó) a szavazatszámláló bizottság tagja legyen.

2. számú határozat

A jelenlévő tagok a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

3. számú határozat

A jelenlévő tagok 2 ellenszavazat és 6 tartózkodás mellett elfogadják az alábbiak szavazólapra kerülését: Felügyelő Bizottság: Bucsi Szabó Zsolt (Akadémiai Kiadó, Complex) elnök; Cs. Tóth János (Móra Kiadó), Domina István (Gulliver Kiadó), Matyi Dezső (Pécsi Direkt Kft.), Szigeti László (Kalligram Kiadó) tagok. Etikai Bizottság: Szántó György Tibor elnök (Maecenas Kiadó); Farkas Olivér (Szent István Társulat), Maróti Katalin (Könyvtárellátó), Sebestyén Ilona (Nap Kiadó), Kőrössi P. József (Noran), Mezei Zoltán (Saldo Zrt.), Okolicsányi Tamás (Helikon Kiadó), Turcsány Péter (Kráter) tagok.

4. számú határozat

A jelenlevő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Felügyelő Bizottság ügyrendjét, s az MKKE ¾ évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

5. számú határozat

A jelenlevő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozzájárul a Sanoma Zrt. és a TermészetBÚVÁR Alapítvány tagfelvételéhez.

6. számú határozat

A jelenlevő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Kulinária Kiadó, valamint a Szakkönyv Kft. tagsági jogviszonyának megszűnését.

7. számú határozat

A jelenlevő tagság 2 nem és néhány tartózkodás mellett, döntő többséggel elfogadta, hogy ne vizsgálják felül a működési költség-hozzájárulás rendszerét.

8. számú határozat

A jelenlévő tagság a fenti szavazati arányokkal megválasztotta – három évre - a Felügyelő Bizottság elnökének Bucsi Szabó Zsoltot, a bizottság tagjainak: Cs. Tóth Jánost, Domina Istvánt, Matyi Dezsőt és Szigeti Lászlót. Ugyancsak megválasztotta a fenti szavazati arányokkal – három évre - az Etikai Bizottság elnökének Szántó György Tibort, tagnak Farkas Olivért, Maróti Katalint, Sebestyén Ilonát és Okolicsányi Tamást.