2008.11.11. - Taggyűlés határozatok

Napirend:

  1. Beszámoló az MKKE tevékenységéről, hazai és külföldi rendezvényeiről.
  2. Tisztújítás – az MKKE Elnökségének, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása.
  3. Az Etikai Bizottság beszámolója.
  4. Tájékoztatás az MKKE gazdálkodásáról.
  5. Belépési és kilépési kérelmek jóváhagyása, kizárás.
  6. Egyéb, aktuális ügyek.

1. számú határozat

A jelenlévő tagok a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

2. számú határozat

A jelenlevő tagság egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a beszámolót.

3. számú határozat

A jelenlévő tagok egyhangúlag elfogadták, hogy Milkovich Eszter (Holnap Kiadó), Köves József (K.u. K. Kiadó), Sugár András (Scolar Kiadó) a Szavazatszámláló Bizottság tagja legyen.

4. számú határozat

A jelenlevő tagság egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta Bart István tiszteletbeli elnökké választását.

5. számú határozat

A jelenlevő tagság 132 mandátumából 94 mandátum elfogadta, hogy két elnökhelyettes legyen.

6. számú határozat

A jelenlevő tagság 132 mandátumából 110 mandátum elfogadta, hogy az elnökség létszáma 12 fő legyen. (1 elnök, 2 elnökhelyettes, 7 tag, igazgató és FB elnök)

7. számú határozat

A tagság 77 mandátummal elfogadta, hogy Gál Katalin is felkerüljön az elnököt választó szavazólapra.

8. számú határozat

A jelenlévő tagság 78 mandátummal Barna Imrét, az Európa Könyvkiadó Kft. igazgatóját három évre az MKKE elnökévé választotta.

9. számú határozat

A jelenlévő tagság 114 mandátummal Gál Katalint (Vince Kiadó) és Kocsis András Sándort (Kossuth Kiadó Zrt.) 106 mandátummal három évre az MKKE elnökhelyettesévé választotta.

10. számú határozat

Lelkes Lajos (Mezőgazda Kiadó) 122 mandátummal, Dietrich Tamás (Bookline Nyrt.) 117 mandátummal, Kőszeghy Péter (Balassi Kiadó) 113 mandátummal, Lafferton Kálmán (Lafferton és Tsa Bt) 111 mandátummal, Szántó György Tibor (Lex Copy, Maecenas Kiadó) 100 mandátummal, Szombathelyi Péter (Libri Kft.) 98 mandátummal, Borkúti László (Bíbor Kiadó Bt.) 95 mandátummal kerültek be az Elnökség tagjai közé három évre.

11. számú határozat

A jelenlévő tagság 110 mandátummal, 3 érvénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az MKKE Felügyelő Bizottságának elnöke 3 évre Kolosi Tamás legyen.

12. számú határozat

A jelenlévő tagság, döntő többséggel, 2 ellenszavazat mellett elfogadta, hogy legyen karácsonyi rádiókampány.

13. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozzájárult a Lap-Ics Kft és a Móró Kft. tagsági jogviszonyának megszűnéséhez.

14. számú határozat

A jelenlevő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az Enciklopédia Kiadó, valamint a Passage Kiadó tagsági jogviszonyának megszűnését.

15. számú határozat

A jelenlevő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozzájárul a Balaton Akadémia tagfelvételéhez.