2009.04.07. - Ünnepi Könyvhét szabályzata

80. ÜNNEPI KÖNYVHÉT 8. GYERMEKKÖNYVNAPOK

Supka Gézának 1927-ben, Miskolcon, a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesülete közgyűlésén megfogalmazott eredeti javaslata szellemében a jogutód Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 1929 óta, 2009-ben 80. alkalommal szervezi meg az Ünnepi Könyvhetet, ebben az esztendőben is a Gyermekkönyvnapokat az Ünnepi Könyvhéthez kapcsolva, központi helyszínként, a Vörösmarty téren és a térbe torkolló utcák térhez közeli szakaszán.

ÜNNEPI KÖNYVHETI SZABÁLYZAT 2009

1. Az Ünnepi Könyvhetet 1929 óta, Supka Géza eredeti javaslatának szellemében, az alapító Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése szervezi. Az országos könyvhét időpontja minden esztendő június első hete, amelynek pontos idejét az MKKE a rendezvény előtt 4 hónappal köteles nyilvánosságra hozni. A könyvhét 5 napig, csütörtöktől hétfő estig tart. A 80. Ünnepi Könyvhét és a 8. Gyermekkönyvnapok 2009. június 4 - 8. között kerül megrendezésre. Az Ünnepi Könyvhét központi helyszíne az V. kerületi Vörösmarty tér, valamint a térbe torkolló utcák térhez közeli része. Az MKKE a Fővárosi Önkormányzattól és az V. kerületi Önkormányzattól, továbbá az illetékes szakhatóságoktól beszerzi a területhasználati és egyéb engedélyeket.

2. Az Ünnepi Könyvhét - nyolc évtizedes hagyományának megfelelően - elsősorban a kortárs magyar irodalom közreadásának ünnepe. Könyvheti mű lehet minden élő magyar szerző első kiadású műve, a klasszikus magyar irodalom új kiadásai.

3. A könyvheti listára minden hazai és határon túli magyar könyvkiadó azon műve kerülhet fel, amely a Könyvheti Szabályzat 2. pontjában rögzített kategóriákba sorolható.

4. A könyvkiadók javaslatait az MKKE Elnökségéből álló Könyvheti Bizottság hagyja jóvá. A Könyvheti Bizottság a 2. pontban meghatározott kategóriának megfelelően, számszerű kötöttséget nem alkalmazva alakítja ki a könyvheti listát, amely a könyvhét hivatalos listájának tekintendő. A könyvhét idején megjelenő, de a hivatalos könyvheti listán nem szereplő kötetek könyvheti kiadványként nem hirdethetők. Az MKKE a könyvheti könyveket népszerűsítő, nagy példányszámú, színes prospektust jelentet meg, s juttat el a könyvesboltokba, a könyvheti helyszínekre. A könyvheti könyvek kiadói kötelezettséget vállalnak arra, hogy a könyvheti prospektus előállítási költségéhez a felvett könyvcímek alapján hozzájárulnak.

5. A Könyvheti Bizottság javasolja, hogy az Ünnepi Könyvhét központi helyszínén, valamint a főváros és az ország többi hivatalos könyvheti helyszínein – a könyvhét régi hagyományának megfelelően – a pavilonokat állító, illetve bérlő könyvkiadók és könyvkereskedők a könyvhét ideje alatt, 2009. június 4 - 8. között minden kiállított könyvüket 10%-os árkedvezménnyel árusítsák. A könyvheti kiadványokat megjelentető és forgalmazó cégek írásbeli kötelezettséget vállalnak arra, hogy a könyvheti listán szereplő újdonságaikat csak a könyvhét megnyitásának napjától hozzák forgalomba.

6. Az Ünnepi Könyvhét központi helyszínein azok a kiadók és könyvkereskedelmi cégek bérelhetnek árusító pavilont, amelyek aláírták A Magyar Könyvkiadás és Könyvkereskedelem Versenyszabályai-t. Könyvárusítási lehetőséget kaphatnak az irodalmi társaságok, szerveződések, az irodalmi kiadókat tömörítő könyves szervezetek is. A határon túli magyar könyves cégek, a számukra térítésmentesen biztosított regionális – erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, vajdasági – pavilonokban kapnak elhelyezést. A könyvhét központi helyszínein a pavilonok elosztásakor a Könyvheti Bizottság prioritásként az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

  • a kiadó egy esztendőben hány szépirodalmi, gyerek- és ifjúsági könyvet, mindenekelőtt magyar szerző művét jelenteti meg,
  • könyvkereskedőként mennyire meghatározó terjesztője a kortárs szépirodalomnak, gyerek- és ifjúsági könyveknek,
  • a kortárs magyar irodalom népszerűsítésében szerepet vállaló társaságok, szerveződések, orgánumok stb,
  • hány könyvheti listán szereplő kötetet ad ki.

7. A könyvhét központi helyszínein csak azok a cégek szervezhetnek alkotóik számára dedikálást, amelyek pavilonnal vagy pavilonrésszel rendelkeznek. Semmiféle alkalmi könyvárusítás, sem egyéb program nem szervezhető. Nem folyhat semmiféle aláírásgyűjtés, politikai agitáció, propaganda. Akik ezen szabályokat megszegik, azoktól a szervezők megvonják a könyvárusítás lehetőségét. Minden pavilonbérlő cég felelősséget vállal a könyvheti pavilonjához, dedikáló asztalához tartozó közterületen történtekért. Amennyiben a könyvhét szellemiségével össze nem egyeztethetőt tapasztal, köteles közbelépni, ha szükséges, a könyvhét szervezőitől segítséget kérni. Az Ünnepi Könyvhét békéjét, méltóságát megzavaró esetben a szervezők hatósági intézkedést kérnek. A központi helyszíneken résztvevő cégnek úgy kell megszerveznie szerzői dedikálásait, hogy azzal más pavilont, annak közönségét ne akadályozza, zavarja. Ha szükséges, a szervezők a dedikálást áthelyeztethetik más szabad területre.

8. Az Ünnepi Könyvhét központi helyszínein az MKKE a könyvheti újdonságokat, az azokat közreadó kiadókat és a könyvheti művek szerzőit megismertető, népszerűsítő kulturális műsort szervez. Az MKKE előzetes hozzájárulása nélkül a könyvhét idején, a központi helyszíneken semmiféle program, akció nem szervezhető. Az MKKE a téren információs pavilonokban, eligazító táblákon, térképeken ad tájékoztatást a látogatók részére, és saját honlapon, a legszélesebb sajtónyilvánossággal élve nyújt felvilágosítást az újdonságokról, a szerzőkről, a dedikálásokról, a programokról.

9. A könyvhét országos rendezvénnyé történő kibővítése érdekében a szervező MKKE szakmai segítséget ad a könyvhetek más fővárosi és vidéki rendezvényeinek helyi megszervezéséhez. Az Ünnepi Könyvhét hivatalos árusító- és rendezvényhelyszíneinek csak azok tekinthetők, amelyeket a Könyvheti Bizottság felvett a központi rendezvények közé. Az Ünnepi Könyvhét hivatalos helyszíneinek listáját az MKKE könyvheti kiadványában teszi közzé.

10. Azok a cégek vagy szervezetek, amelyek az Ünnepi Könyvhét jelen szabályait nem tartják be, illetve magatartásukkal megsértik azokat, a Könyvheti Bizottság határozatának megfelelően a következő évi könyvhét központi rendezvényein résztvevőként nem lehetnek jelen.

Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése