2009.05.26. - Taggyűlés határozatok

Napirend:

 1. Beszámoló az MKKE szakmai és érdekvédelmi tevékenységéről, hazai és külföldi rendezvényeiről.
 2. Tisztújítás előkészítése - az MKKE Elnökségében, Felügyelő Bizottságában és Etikai Bizottságában megüresedett helyek betöltéséhez Jelölő Bizottság felkérése.
 3. Az MKKE 2008. évi mérlegének elfogadása, a Felügyelő Bizottság állásfoglalása.
 4. A Társasági Szerződés módosítása
  • A működési költség-hozzájárulás rendjének változtatása.
  • A tavaly őszi tisztújítás következtében szükségessé váló módosítások.
 5. Az MKKE-szervezte rendezvények standelosztási elvei és gyakorlata.
 6. Új egyesülési tagozat működésének jóváhagyása.
 7. Belépési és kilépési kérelmek jóváhagyása.
 8. Aktuális könyvszakmai ügyek.

1. számú határozat

A jelenlévő tagok a fenti napirendi pontokat egyhangúan elfogadták.

2. számú határozat

A jelenlévő tagok egyhangúan, 1 tartózkodás mellett, döntő többséggel elfogadták, hogy Mädl Pál (Libro-Trade), Votisky Zsuzsa (Typotex), Kúnos László (Corvina) a Jelölő Bizottság tagja legyen.

3. számú határozat

A jelenlevő tagság egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az MKKE 2008. évi gazdálkodását és a mérleget.

4. számú határozat

A Taggyűlés 5 tartózkodás ellenében elfogadja, hogy az őszi taggyűlésen döntsenek a működési költség-hozzájárulás FB-javasolta új rendjéről.

5. számú határozat

A Taggyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan elfogadja, kerüljön be a Társasági Szerződésbe, hogy egy elnökhelyettes helyett két elnökhelyettes legyen.

6. számú határozat

A jelenlevő tagság 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül hozzájárul a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. tagfelvételéhez.

7. számú határozat

A jelenlevő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozzájárul a Nyitott Könyvműhely tagfelvételéhez.

8. számú határozat

A jelenlevő tagság 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül hozzájárul a novum publishing kft tagfelvételéhez.

9. számú határozat

A jelenlevő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Két Könyvész, a Sík Kiadó, az Agapé Kiadó, s a Complex Kiadó Kft. kilépési szándékát.

10. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag jóváhagyta a Független Kiadói Tagozat megalakulását.