2009.11.10. - Taggyűlés határozatok

Napirend:

  1. Beszámoló az MKKE tevékenységéről, hazai és külföldi rendezvényeiről.
  2. Belépési kérelmek elbírálása, tartozók kizárása.
  3. Elnökségi, illetfe felügyelő bizottsági tagok megválasztása.
  4. A Márai-program.
  5. A Társasági Szerződés és a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.
  6. Tájékoztatás az MKKE gazdálkodásáról.
  7. Az Etikai Bizottság beszámolója.
  8. Egyéb, aktuális ügyek. Az egyéb ügyekhez érkezett egy kiegészítés a FUKITA-tól, amely egy határozati javaslat a Versenyszabályok 4. fejezetével kapcsolatban.

1. számú határozat

A jelenlévő tagok a fenti napirendi pontokat a kiegészítéssel együtt egyhangúan elfogadták.

2. számú határozat

A Taggyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan elfogadja a beszámolót.

3. számú határozat

A jelenlevő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozzájárul a Magyar Mercurius tagfelvételéhez.

4. számú határozat

A jelenlevő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozzájárul a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet tagfelvételéhez.

5. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozzájárul a zETNA Kiadó tagfelvételéhez.

6. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozzájárult a Bíbor Kiadó, a Göncöl Kiadó és a Konkrét Könyvek Kft. tagsági jogviszonyának megszűnéséhez.

7. számú határozat

A jelenlevő tagság (137 mandátum) egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy Köves József (K.u.K. Kiadó) és Votisky Zsuzsa (Typotex) alkossa a Szavazatszámláló Bizottságot.

8. számú határozat

A Taggyűlés 2 tartózkodás mellett elfogadja a Felügyelő Bizottság javaslatát a működési költség-hozzájárulás új rendszeréről.

9. számú határozat

A Taggyűlés egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja az Etikai Bizottság beszámolóját.

10. számú határozat

A jelenlévő tagság szavazata alapján Balázs István (Animus Kiadó), Rados Richárd (Jaffa Kiadó) és Szigeti László (Kalligram Kiadó) az MKKE Elnökségének tagja lett.

11. számú határozat

A jelen lévő tagság 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadja, hogy az Elnökség hívjon össze 2010. január 31-ig egy Taggyűlést A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem versenyszabályainak 4. fejezete módosításának tárgyában. Ennek előkészítésére jöjjön létre kiadói és könyvkereskedő szakértőkből álló bizottság, mely írásbeli javaslatot (javaslatokat) készít.

12. számú határozat

A jelen lévő tagok a fent rögzített szavazati arányok szerint az MKKE Felügyelő Bizottsága új tagjainak nevezik ki Szuba Jolantát (Ventus Libro Kiadó) és Aratóné Katona Ildikót (Könyvmolyképző Kiadó) a mai naptól kezdődően 3 éves időtartamra (2012. november 10-ig) és egyhangúan elhatározzák, hogy a Társasági Szerződés 14.1 pontjában a Felügyelő Bizottsági tagok adatait feltüntetik.