2010.05.25. - Taggyűlés határozatok

Napirend:

  1. Beszámoló az MKKE tevékenységéről, hazai és külföldi rendezvényeiről.
  2. Az MKKE 2009. évi mérlegének elfogadása, a Felügyelő Bizottság állásfoglalása.
  3. A működési költség-hozzájárulás új rendszerének elfogadása és ehhez kapcsolódóan az MKKE Társasági Szerződésének módosítása.
  4. Tisztújítás előkészítése.
  5. Döntés az MKKE Lakásépítési Alapjáról.
  6. Belépési és kilépési kérelem jóváhagyása.
  7. Az MKKE aktualizált, új Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása.
  8. Egyéb, aktuális ügyek.

1. számú határozat

A jelenlévő tagok ezeket a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták

2. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag elfogadta az MKKE tevékenységéről szóló beszámolót.

3. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag elfogadta az MKKE 2009. évi mérlegét.

4. számú határozat

A jelenlévő tagság 2 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett elfogadta a fenti javaslatot, egyhangúság hiányában azonban marad a régi besorolás.

5. számú határozat

A jelenlévő tagság 2 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett elfogadta az FB eredeti javaslatát, egyhangúság hiányában azonban marad a régi besorolás.

6. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag megszavazta, hogy a Bázing Zsuzsanna, Szuba Jolanta, Földes Tamás és Kondás Vilmos-alkotta bizottság dolgozzon ki új javaslatokat a június 22-én folytatódó Taggyűlésre.

7. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag elfogadta a Jelölő Bizottság tagjait.

8. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag elfogadta a Lakásépítési Alap beszámolóját.

9. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Sunbooks törléséhez az Egyesülés tagjai közül.

10. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Noran Libro Kiadó belépéséhez.

11. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul az Erdélyi Múzeum Egyesület kiadójának belépéséhez.

12. számú határozat

A jelenlévő tagság 4 tartózkodás mellett elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását.