2010.06.22. - A 2010.05.25-i Taggyűlés folytatásának határozatai

1. számú határozat

A jelenlévő tagok egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadják a tagoknak a szavazatok szerinti négy kategóriába sorolását. Ennek megfelelően módosul a Társasági Szerződés szavazatokra vonatkozó 11.7 pontja.

2. számú határozat

A jelenlévők a szavazatok több mint ¾-e (81 igen szavazat) 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadják a működési költség-hozzájárulás 7 csoportba való sorolását a nettó árbevétel szerint. Ennek megfelelően módosul a Társasági Szerződés működési költség-hozzájárulásra vonatkozó 10.2 pontja.