2010.10.26. - Taggyűlés határozatok

Napirend:

  1. Beszámoló az MKKE szakmai és érdekvédelmi tevékenységéről, valamint hazai és külföldi rendezvényeiről.
  2. Írásbeli tájékoztató az MKKE 2010. első nyolc havi gazdálkodásáról.
  3. Az Etikai Bizottság beszámolója.
  4. Tisztújítás.
  5. Belépési és kilépési kérelmek jóváhagyása.
  6. Egyéb, aktuális ügyek.

1. számú határozat

A jelenlévő tagok a fenti napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

2. számú határozat

A jelenlévő tagok egyhangúlag, 84 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az MKKE tevékenységéről szóló beszámolót.

3. számú határozat

A Taggyűlés 81 szavazattal, 2 ellenszavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta az Etikai Bizottság beszámolóját.

4. számú határozat

A jelenlevő tagok egyhangúlag, 84 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták, hogy Kis Ádám (Szak Kiadó Kft.), Lafferton Kálmán (Lafferton és Társa Bt.), valamint Dercsényi Szilvia (Hatágú Síp Alapítvány) alkossa a Szavazatszámláló Bizottságot.

5. számú határozat

A Taggyűlés titkos szavazással 3 éves időtartamra az Etikai Bizottság elnökévé választotta Dr. Szántó György Tibort (Lex Copyright Office Kft.) és a testület tagjaivá Lantos Kálmánnét (General Press Kiadó Kft.), Sebestyén Ilonát (Nap Kiadó Kft.), Jenei Tamást (Saxum Kiadó Kft.) és Kiss Gábort (Tinta Könyvkiadó Bt.).

6. számú határozat

A Taggyűlés titkos szavazással a Felügyelő Bizottságba 3 éves időtartamra két új tagot választott: Sugár Andrást (Scolar Kiadó Kft.) és Meznerics Gergelyt (Agave Könyvek Kiadó Kft.).

7. számú határozat

A Taggyűlés titkos szavazással az elkövetkező öt évre újból megválasztotta Zentai Péter Lászlót az Egyesülés igazgatójának.

8. számú határozat

A jelenlévő tagok egyhangúlag, 84 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták a Fekete Sas Könyvkiadó Bt. és a PressKontakt Bt. kilépési kérelmét.

9. számú határozat

A jelenlevő tagok 83 szavazattal, 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül elfogadták a Gabbiano Print Kft. tagfelvételét.