2011.05.23. - Taggyűlés határozatok

Napirend:

  1. Beszámoló az MKKE tevékenységéről, hazai és külföldi rendezvényeiről, szakmai terveiről.
  2. Az MKKE 2010. évi mérlegének elfogadása, a Felügyelő Bizottság állásfoglalása.
  3. Belépési és kilépési kérelem jóváhagyása.
  4. Egyéb, aktuális ügyek.

1. számú határozat

A jelenlévő tagok a fenti napirendi pontokat egyhangúlag, 83 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

2. számú határozat

A jelenlévő tagok egyhangúlag, 83 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az MKKE tevékenységéről szóló beszámolót.

3. számú határozat

A jelenlévő tagok egyhangúlag, 83 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az MKKE 2010. évi mérlegét és gazdálkodási beszámolóját.

4. számú határozat

A jelenlévő tagok egyhangúlag, 83 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták a Makro-Book és a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó kilépési kérelmét. A tagsági jogviszony megszűnésének időpontja a társasági szerződés alapján: 2011. december 31.

5. számú határozat

A jelenlévő tagok egyhangúlag, 83 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták a Koinónia Könyvkiadó Kft. tagfelvételét. A tagsági jogviszony kezdete a társasági szerződés alapján: 2011. július 1.

6. számú határozat

A jelenlévő tagok egyhangúlag, 83 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták a Tarandus Kft. tagfelvételét. A tagsági jogviszony kezdete a társasági szerződés alapján: 2011. július 1.

7. számú határozat

A jelenlévő tagok egyhangúlag, 83 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták a Naphegy Könyvkiadó Kft. tagfelvételét. A tagsági jogviszony kezdete a társasági szerződés alapján: 2011. július 1.