2011.10.25. - Taggyűlés határozatok

Napirend:

  1. Beszámoló az MKKE tevékenységéről, hazai és külföldi rendezvényeiről, azok előkészületeiről.
  2. Gyorsjelentés az MKKE 2011. első 8 havi gazdálkodásáról, s várható év végi eredményéről.
  3. Az Etikai Bizottság beszámolója.
  4. A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem versenyszabályai új 4. fejezetének megvitatása, jóváhagyása.
  5. Tisztújítás előkészítése, Jelölő Bizottság felkérése.
  6. Tagfelvételi és kilépési kérelmek jóváhagyása, kizárás.
  7. Egyéb, aktuális ügyek.

1. számú határozat

A jelenlévő tagok a fenti napirendi pontokat egyhangúlag, 86 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

2. számú határozat

A jelenlévő tagok egyhangúlag, 86 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az MKKE tevékenységéről szóló beszámolót.

3. számú határozat

A jelenlévő tagok egyhangúlag, 86 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az MKKE 2011. első 8 havi gazdálkodásáról szóló gyorsjelentését.

4. számú határozat

A Taggyűlés A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem versenyszabályainak új, 4. fejezetének szövegét - a megszavazott módosításokkal - az alábbi szavazat-arányokkal fogadta el: 48 szavazat igen, 15 szavazat nem, 19 szavazat tartózkodás.

5. számú határozat

A jelenlévő tagok egyhangúlag hozzájárulnak ahhoz, hogy az Elnökség lejáró mandátumú tagjai: Barna Imre elnök, Gál Katalin elnökhelyettes, Kocsis András Sándor elnökhelyettes, Kőszeghy Péter, Lafferton Kálmán, Lelkes Lajos, Szántó György Tibor tagok, valamint Kolosi Tamás, az FB elnöke, 2012. május 31-ig hivatalban maradjon.

6. számú határozat

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadja az alábbi összetételű Jelölő Bizottságot - elnök: Babucs Éva (Geopen), tag: Ujlakyné Gazdag Judit (Líra Könyv Zrt.) és Érsek Nándor (Scolar).

7. számú határozat

A jelenlévő tagok egyhangúlag, 86 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták az Osiris Kiadó és a Századvég Kiadó kilépési kérelmét. A tagsági jogviszony megszűnésének időpontja a társasági szerződés alapján: 2011. december 31.