2012.05.24. - Taggyűlés határozatok

Napirend:

  1. Beszámoló az MKKE szakmai és érdekvédelmi tevékenységéről.
  2. Az MKKE 2011. évi mérlegének elfogadása, a Felügyelő Bizottság állásfoglalása.
  3. Belépési és kilépési kérelmek jóváhagyása.
  4. Tisztújítás.
  5. Egyéb, aktuális ügyek.

1. számú határozat

A jelenlévő tagok a fenti napirendi pontokat egyhangúlag, 91 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

2. számú határozat

A jelenlévő tagok egyhangúlag, 91 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az MKKE tevékenységéről szóló beszámolót.

3. számú határozat

A jelenlévő tagok, 90 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadták az MKKE 2011. évi mérlegét és gazdasági beszámolóját.

4. számú határozat

A jelenlévő tagok, 91 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják az SZMSZ 3.3. pontja második mondatának alábbi szövegét: „A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megbízatása három évre szól."

5. számú határozat

A jelenlévő tagok egyhangúlag elfogadták, hogy Szántó György Tibor (Lex Copyright), Gáspár Katalin (HM Zrínyi) és Mátyás László (Új Könyvbarát) a Szavazatszámláló Bizottság tagja legyen.

6. számú határozat

A jelenlévő tagság 54 mandátummal Kocsis András Sándort, a Kossuth Kiadó Zrt. elnök-vezérigazgatóját három évre az MKKE elnökévé választotta.

7. számú határozat

A jelenlévő tagok 90 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadták a Lucidus Kiadó, a Well-Press Kiadó és a Holló és Társa Kft. kilépési kérelmét. A tagsági jogviszony megszűnésének időpontja a Társasági Szerződés alapján: 2012. december 31.

8. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a csíkszeredai BookArt és a pannonhalmi Bencés Kiadó tagfelvételi kérelmét, valamint 1 tartózkodással a Cor Leonis Films Kft. tagfelvételi kérelmét. A belépés időpontja a Társasági Szerződés alapján: 2012. július 1.

9. számú határozat

A jelenlevő tagság 77 szavazattal Barna Imrét, az Európa Könyvkiadó igazgatóját és Gál Katalint, a Vince Kiadó igazgatóját az MKKE elnökhelyettesévé választotta három évre.

10. számú határozat

A jelenlévő tagság 76 szavazattal Kolosi Tamást megválasztotta a Felügyelő Bizottság elnökévé három évre.

11. számú határozat

A jelenlévő tagság 79 szavazattal dr. Herjeczki Kornélt (Harmat Kiadó) az Etikai Bizottság tagjává választotta három évre.

12. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghosszabbította a Jelölő Bizottság tagjainak mandátumát a 2012. őszi Taggyűlésig.

13. számú határozat

Sugár S. András (Scolar Kiadó) 74 szavazattal, Lafferton Kálmán (Lafferton és Tsa Kft.) 73 szavazattal, Dr. Pomázi Gyöngyi (Akadémiai Kiadó) 66 szavazattal, Kőszeghy Péter (Balassi Kiadó) 65 szavazattal kerültek be az Elnökség tagjai közé három évre.