2013.05.23. - Taggyűlés határozatok

Napirend:

  1. Beszámoló az MKKE szakmai és érdekvédelmi tevékenységéről (írásbeli anyag, szóbeli kiegészítés).
  2. Az MKKE 2012. évi mérlege, a Felügyelő Bizottság állásfoglalása, a mérleg megvitatása, elfogadása. (Mérlegbeszámoló, FB ajánlás, könyvvizsgálói jelentés.) Az MKKE könyvvizsgálója megbízásának meghosszabbítása.
  3. Az MKKE Társasági Szerződése, valamint Szervezeti és Működési Szabályzata az MKKE Elnöksége által javasolt módosításának megvitatása, elfogadása. (A Társasági Szerződés, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításra javasolt szövege.)
  4. Tisztújítás, az Etikai Bizottság elnökének megválasztása. (A Jelölő Bizottság ajánlása).
  5. Belépési és kilépési kérelmek jóváhagyása.
  6. Egyéb, aktuális ügyek.

1. számú határozat

A jelenlévő tagok a fenti napirendi pontokat egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

2. számú határozat

A jelenlévő tagok az MKKE 2012. évi beszámolóját egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

3. számú határozat

A jelenlévő tagok az MKKE 2012. évi gazdálkodási mérlegét egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

4. számú határozat

A jelenlévő tagok az Egyesülés eddigi könyvvizsgálójának, az EURO-AUDIT Kft.-nek és a személyesen eljáró dr. Bódis Béla könyvvizsgálónak az eddigi tevékenységét egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyták és megbízását további 5 évre meghosszabbították.

5. számú határozat

A jelenlévő tagok az MKKE új, módosított Társasági Szerződését egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

6. számú határozat

A jelenlévő tagok az MKKE új Szervezeti és Működési Szabályzatát egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

7. számú határozat

A jelenlévő tagok az MKKE Etikai Bizottsága új elnökének dr. Csordás Gábort választották meg, három évre.

8. számú határozat

A jelenlévő tagok egyhangúlag elfogadták a Mojzer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., a Publio Kiadó, a Quattrocento Kiadó Kft. és a Rím Könyvkiadó felvételi kérelmét. Tagsági jogviszonyuk 2013. július 1-vel kezdődik.

9. számú határozat

A jelenlévő tagok egyhangúlag jóváhagyták a Magyar Hangoskönyvkiadók Egyesülete és a LaVik92 Timp Kiadó kilépési kérelmét. Tagsági jogviszonyuk 2013. december 31-vel szűnik meg.