2013.11.19. - Taggyűlés határozatok

Napirend:

  1. Beszámoló az MKKE szakmai és érdekvédelmi tevékenységéről, 2014. évi terveiről.
  2. Gyorsjelentés az MKKE 2013. évi, első tíz havi működésének gazdálkodásáról, az ez év végén várható eredményéről.
  3. Az Etikai Bizottság beszámolója.
  4. Tagfelvételi és kilépési kérelmek jóváhagyása, kizárás.
  5. Egyéb, aktuális ügyek.

1. számú határozat

A jelenlévő tagok a fenti napirendi pontokat egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

2. számú határozat

A jelenlévő tagok az MKKE szakmai és érdekvédelmi tevékenységről szóló beszámolóját egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

3. számú határozat

A jelenlévő tagok az MKKE 2013. évi, első tíz havi működésének gazdálkodásáról szóló beszámolót egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

4. számú határozat

A jelenlévő tagok az Etikai Bizottság beszámolóját egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

5. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Műszaki Kiadó tagfelvételi kérelmét. A belépés időpontja a Társasági Szerződés alapján: 2014. január 1.

6. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Content 2 Connect Kft. tagfelvételi kérelmét. A belépés időpontja a Társasági Szerződés alapján: 2014. január 1.

7. számú határozat

A jelenlévő tagok egyhangúlag, 77 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták az Aula Kiadó Kft.,a Jószöveg Műhely Kft. és a Magyar Ház Kft. kilépési kérelmét. A tagsági jogviszonyuk megszűnésének időpontja a Társasági Szerződés alapján: 2013. december 31.

8. számú határozat

A jelenlévő tagok egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták azt a javaslatot, hogy az MKKE tagjai mandátumarányosan finanszírozzák a karácsonyi rádiós könyvvásárlási kampányt.