2014.05.27. - Taggyűlés határozatok

Napirend:

  1. Beszámoló az MKKE szakmai és érdekvédelmi tevékenységéről.
  2. Az MKKE 2013. évi mérlege, könyvvizsgálói jelentés, a Felügyelő Bizottság állásfoglalása, a mérleg megvitatása, elfogadása.
  3. Tisztújítás előkészítése, a Jelölő Bizottság megválasztása. (A Felügyelő Bizottságban egy tag, az Etikai Bizottságban két tag mandátuma jár le, illetve üresedett meg posztjuk.)
  4. Belépési és kilépési kérelmek jóváhagyása.
  5. Egyéb, aktuális ügyek.

1. sz. határozat

A jelenlévő tagok a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

2. sz. határozat

A jelenlévő tagok egy tartózkodás mellett elfogadták a beszámolót.

3. sz. határozat

A jelenlévők egyhangúlag elfogadták az MKKE 2013. évi mérlegét.

4. sz. határozat

A jelenlevők egyhangúlag felhatalmazták a Dercsényi Szilviából, Gál Katalinból és Lafferton Kálmánból álló Jelölő Bizottságot.

5.sz. határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Delta Vision Kiadó belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2014. július 1.

6.sz. határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Maxim Kiadó belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2014. július 1.

7.sz. határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul az Immanuel Alapítvány Viskó Kiadójának belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2014. július 1.

8.sz. határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag tudomásul veszi az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft., a Kráter Műhely Egyesület, a Ráció Kiadó Kft., a Tarsago Magyarország Kft., kilépését. A tagsági jogviszonyuk megszűnésének időpontja a Társasági Szerződés 26. pontja alapján 2014. december 31. A tagok tudomásul veszik, hogy a Quattrocento Kiadó Kft. tagsági jogviszonya a működési költség nemfizetése miatt megszűnt.