2015.05.26. - Taggyűlés határozatok

Napirend:

  1. Beszámoló az MKKE szakmai és érdekvédelmi tevékenységéről, az elmúlt évi könyvforgalom alakulásáról, a könyvpiaci helyzet értékelése.
  2. Az MKKE 2014. évi mérlege, a könyvvizsgáló jelentése, a Felügyelő Bizottság állásfoglalása, a mérleg megvitatása, elfogadása.
  3. Belépési és kilépési kérelmek jóváhagyása.
  4. Tisztújítás, a Jelölő Bizottság jelentése. (Az MKKE Elnökségében az elnöknek, a két elnökhelyettesnek és négy elnökségi tagnak, a Felügyelő Bizottságban az elnöknek a mandátuma jár le.)
  5. Egyéb, aktuális ügyek.

1.számú határozat

A jelenlévő tagok a fenti napirendi pontokat egyhangúlag, 72 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

2. számú határozat

A jelenlévő tagok egyhangúlag, 72 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az MKKE tevékenységéről szóló beszámolót.

3. számú határozat

A jelenlévő tagok, 72 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az MKKE 2014. évi mérlegét és gazdasági beszámolóját.

4. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag tudomásul veszi  az Panem Kft.,  a Perfekt Zrt., a Pécsi Direkt Kft., a Santos Könyvkiadó, s az Ulpius-Ház kilépését, és a Mentor Kiadó, a Madách-Posonium Kiadó, az Apáczai Kiadó cégek megszűnése  miatt a tagságuk megszűnését. A kilépő cégek tagsági jogviszonya megszűnésének időpontja a Társasági Szerződés 26. pontja alapján 2015. december 31. A tagok tudomásul veszik, hogy a Grimm Kiadó Kft. tagsági jogviszonya a működési költség nemfizetése miatt megszűnt.

5. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Magyar Books in Print Kft. belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2015. július 1.

6. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Gold Book Kft. belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2015. július 1.

7. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Könyvbazár Kft. belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2015. július 1.

8. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Pozsonyi Pagony Kft. belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2015. július 1.

9. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Rivalda Fény Kiadó belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2015. július 1.

10.  számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Manó Könyvek Kiadó Kft. belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2015. július 1.

11. számú határozat

A jelenlévő tagok egyhangúlag elfogadták, hogy Kiss Gábor (Tinta Kiadó), Kiss József (Kiss József Lap- és Könyvkiadó) és Érsek Nándor (Scolar Kft.) a Szavazatszámláló Bizottság tagja legyen.

12.  számú határozat

A jelenlévő tagság 70 igen és egy nem szavazattal Kocsis András Sándort, a Kossuth Kiadó Zrt. elnök-vezérigazgatóját három évre az MKKE elnökévé választotta.

13.  számú határozat

A jelenlévő tagság 71 szavazattal Barna Imrét (Európa Könyvkiadó) és ugyancsak 71 szavazattal Gál Katalint (Vince Kiadó) három évre az MKKE elnökhelyetteseivé választotta.

14.  számú határozat

A jelenlévő tagság 70 szavazattal Kolosi Beátát megválasztotta a Felügyelő Bizottság elnökévé három évre.

15. számú határozat

Kovács Péter (Libri Könyvkereskedelmi Kft.) 63 szavazattal, Lafferton Kálmán (Lafferton és Tsa Kft.) 59 szavazattal, Sugár S. András (Scolar Kft.) 58 szavazattal, A. Katona Ildikó (Könyvmolyképző Kiadó) 55 szavazattal kerültek be tagként az Elnökségbe három évre.

16. számú határozat

A jelenlévő tagság 69 szavazattal Herjeczki Kornélt (Harmat Kiadói Alapítvány) az Etikai Bizottság tagjává választotta három évre.

17. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghosszabbította a Jelölő Bizottság tagjainak (Jenei Tamás, Balázs István, Réti Attila) mandátumát a 2015. őszi Taggyűlésig.