2015.09.22. - Taggyűlés határozatok

Napirend:

  1. A társaság új igazgatójának megválasztása.
  2. Tájékoztatás a könyvszakma jelenlegi helyzetéről.
  3. Egyéb, aktuális ügyek.

1. számú határozat

A jelenlévő tagok a fenti napirendi pontokat egyhangúlag, 92 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

2. számú határozat

A jelenlévő tagok egyhangúlag elfogadták, hogy Lafferton Kálmán (Lafferton és Tsa Bt.) elnök, Balázs István (Animus Kiadó) és Lelkes Lajos (Mezőgazda Kiadó Kft.) a Szavazatszámláló Bizottság tagja legyen.

3. számú határozat

A Taggyűlés titkos szavazással 2015. október 1-jétől, az elkövetkező öt évre Keresztury Tibort választotta (anyja neve: Kovács-Kőrakó Ágnes , lakcíme: 2011 Budakalász, Dobó István u. 29.) az Egyesülés igazgatójának.