2016.01.26. - Taggyűlés határozatok

Napirend:

  1. Beszámoló az MKKE szakmai és érdekvédelmi tevékenységéről
  2. Belépési és kilépési kérelmek jóváhagyása.
  3. Tisztújítás, a Jelölő Bizottság jelentése. (Az MKKE Elnökségében két elnökségi tagnak, a Felügyelő Bizottságban három tagnak a mandátuma jár le, egy pedig lemond.)
  4. Az új tagdíjrendszer kialakítása
  5. Egyéb, aktuális ügyek.

1. számú határozat

A taggyűlés a fenti napirendi pontok sorrendjét egyhangúlag, 69 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

2. számú határozat

A taggyűlés egyhangúlag, 69 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az MKKE tevékenységéről szóló beszámolót.

3. számú határozat

A taggyűlés egyhangúlag jóváhagyja a Roland Kiadó 2016. január 1. hatállyal tagként történő csatlakozását.

4. számú határozat

A taggyűlés egyhangúlag jóváhagyja az Etalonfilm Kft. 2016. január 1. hatállyal tagként történő csatlakozását.

5. számú határozat

A taggyűlés egyhangúlag jóváhagyja Borda Lajosné egyéni vállalkozó 2016. január 1. hatállyal tagként történő csatlakozását.

6. számú határozat

A taggyűlés egyhangúlag tudomásul veszi  a Gulliver Kiadó, a Noran-Kiadó 2004 Kft., az Officina ’96, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. és a Nemzeti Közszolgálati Tankönyvkiadó Zrt. kilépését. A kilépő cégek tagsági jogviszonya megszűnésének időpontja a Társasági Szerződés 26. pontja alapján 2015. december 31. A tagok tudomásul veszik, hogy a Cor Leonis Kft., valamint négy határon túli tag: Erdélyi Múzeum Egyesület (Kolozsvár), Lilium Aurum (Dunaszerdahely), Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (Zenta), zEtna (Zenta) tagsági jogviszonya a működési költség nemfizetése miatt megszűnt.

7. számú határozat

A taggyűlés egyhangúlag elfogadták, hogy Lafferton Kálmán (Lafferton és Tsa), Köves József (K.u.K Kiadó) és Balázs István (Animus Kiadó) a Szavazatszámláló Bizottság tagja legyen.

8. számú határozat

A taggyűlés Szigeti Lászlót (Kalligram) 65 szavazattal, Szabó Tündét (Könyvbazár Kft.) 63 szavazattal, három évre az MKKE elnökségi tagjaivá választották.

9. számú határozat

A taggyűlés Szuba Jolántát (Ventus Libro) 71 szavazattal, Mädl Mónikát (Libro-Trade Kft.) 69 szavazattal, dr. Szemere Gabriellát (Centrál Médiacsoport Zrt.) 59 szavazattal és Érsek Nándort (Scolar Kiadó) 58 szavazattal, három évre a Felügyelő Bizottság tagjává választották.

10. számú határozat

A taggyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a Társasági Szerződés 11.7 pontjának harmadik bekezdése és az azt követő szövege helyébe a következő szöveg lép:

A Taggyűlés ülésein a tagok szavazati jogának mértéke nettó éves árbevételük mértékéhez igazodik az alábbi kategóriák szerint. A tagok nettó árbevételeként a naptári év első félévében megtartásra kerülő taggyűlés / tagi határozathozatal során a naptári évet megelőző 2. év éves beszámolójában szereplő összeget, a második félévben megtartásra kerülő taggyűlés / tagi határozathozatal során pedig a naptár évet megelőző év éves beszámolójában szereplő összeget kell figyelembe venni:

I. kategória:
Az első kategóriába tartoznak azok a tagok, amelyek éves nettó árbevétele nem éri el az 50 millió forintot. E tagokat 1 szavazati jog illeti meg.

II. kategória:
A második kategóriába az évi nettó 50-100 millió forint közötti árbevétellel rendelkező tagok tartoznak, 2 szavazati joggal.

III. kategória:
A harmadik kategóriába az évi nettó 100-200 millió forint közötti árbevétellel rendelkező tagok tartoznak, 3 szavazati joggal.

IV. kategória:
A negyedik kategóriába az évi nettó 200-350 millió forint közötti árbevétellel rendelkező tagok tartoznak, 4 szavazati joggal.

V. kategória:
Az ötödik kategóriába az évi nettó 350-500 millió forint közötti árbevétellel rendelkező tagok tartoznak, 5 szavazati joggal.

VI. kategória:
A hatodik kategóriába az évi nettó 500-1.000 millió forint közötti árbevétellel rendelkező tagok tartoznak, 6 szavazati joggal.

VII. kategória:
A hetedik kategóriába az évi nettó 1.000 millió forint feletti árbevétellel rendelkező tagok tartoznak, 7 szavazati joggal.

11. számú határozat

A taggyűlés 68 szavazattal, egy ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, tehát 75 %-ot meghaladó szavazati aránnyal elfogadta a Társasági Szerződés 10.2. pontjának új, alábbi szövegét:

10.2. Az Egyesülés részére fizetendő működési költség hozzájárulás összegét 2016. január 1-től kezdődően az alábbi kategóriák tartalmazzák. A tagok nettó árbevételeként a naptári év első félévében esedékes működési költség- hozzájárulás vonatkozásában a naptár évet megelőző 2. év éves beszámolójában szereplő összeget, a második félévben esedékes működési költség hozzájárulás vonatkozásában pedig a naptári évet megelőző év beszámolójában szereplő összeget kell figyelembe venni:

1. csoport: évi nettó 50 millió forint alatti árbevétellel rendelkező tagok esetén a működési költség-hozzájárulás összege: 49.800,- Ft/félév (99.600,- Ft/év)
2. csoport: évi nettó 50-100 millió forint közötti árbevétellel rendelkező tagok működési költség-hozzájárulás összege: 86.400,- Ft/félév (172.800,- Ft/év)
3. csoport: évi nettó 100-200 millió forint közötti árbevétellel rendelkező tagok esetén a működési költség-hozzájárulás összege: 144.000,- Ft/félév (288.000,- Ft/év)
4. csoport: évi nettó 200-350 millió forint közötti árbevétellel rendelkező tagok esetén a működési költség-hozzájárulás összege: 172.800,- Ft/félév (345.600,- Ft/év)
5. csoport: évi nettó 350-500 millió forint közötti árbevétellel rendelkező tagok esetén a működési költség-hozzájárulás összege: 213.130,- Ft/félév (426.260,- Ft/év)
6. csoport: évi nettó 500-1000 millió forint közötti árbevétellel rendelkező tagok esetén a működési költség-hozzájárulás összege: 288.000,- Ft/félév (576.000,- Ft/év)
7. csoport: évi nettó 1.000 millió forintot meghaladó árbevétellel rendelkező tagok esetén a működési költség-hozzájárulás összege: 345.000,- Ft/félév (691.200,- Ft/év)