2016.05.24. - Taggyűlés határozatok

Napirend:

  1. Beszámoló az MKKE szakmai és érdekvédelmi tevékenységéről, az elmúlt évi könyvforgalom alakulásáról, a könyvpiaci helyzet értékelése.
  2. Belépési és kilépési kérelmek jóváhagyása.
  3. Az MKKE 2015. évi mérlege, a könyvvizsgáló jelentése, a Felügyelő Bizottság állásfoglalása, a mérleg megvitatása, elfogadása.
  4. Tisztújítás. (Az MKKE Elnökségében az Etikai Bizottság elnökének mandátuma jár le.)
  5. Egyéb, aktuális ügyek.

1. számú határozat

A jelenlévő tagok a fenti napirendi pontokat egyhangúlag, 133 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

2. számú határozat

A jelenlévő tagok egyhangúlag, 133 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az MKKE tevékenységéről szóló beszámolót.

3. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag tudomásul veszi az Bencés Kiadó és Terjesztő Kft., a Boook Kiadó Kft. és a Content 2 Connect kilépését. A kilépő cégek tagsági jogviszonya megszűnésének időpontja a Társasági Szerződés 26. pontja alapján 2016. december 31.

4. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Cerkabella belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2016. július 1.

5. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Csimota Könyvkiadó belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2016. július 1.

6. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Fekete Sas Kiadó belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2016. július 1.

7. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a FISZ belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2016. július 1.

8. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Hét Krajcár Kiadó belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2016. július 1.

9. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Medicina Könyvkiadó Zrt. belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2016. július 1.

10. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Városháza Kiadó belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2016. július 1.

11. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Vivandra Kft. belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2016. július 1.

12. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul az IZ GROUP Kft. belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2016. július 1.

13. számú határozat

A jelenlévő tagok, 133 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az MKKE 2015. évi mérlegét és gazdasági beszámolóját és 2016-os módosított üzleti tervét.

14. számú határozat

A jelenlévő tagok egyhangúlag elfogadták, hogy Lafferton Kálmán (Lafferton és Tsa) elnök, Kőrösi P. József (Noran Libro Könyvkiadó) és Mátyás László (Új-Könyvbarát Kft.) a Szavazatszámláló Bizottság tagja legyen.

15. számú határozat

A jelenlévő tagok 130 szavazattal megválasztotta az Etikai Bizottság elnökévé három évre.

16. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag elfogadja, hogy az Elnökség dolgozzon ki egy javaslatot az iparűzési adóval kapcsolatos alap létrehozására.