2016.11.22. - Taggyűlés határozatok

Napirend:

  1. Beszámoló az MKKE szakmai és érdekvédelmi tevékenységéről, a könyvpiaci helyzet értékelése.
  2. A MKKE 2016. évi módosított üzleti tervének ismertetése
  3. Tájékoztatás a 2016. évi Frankfurti Könyvvásár nemzeti standjáról
  4. Tájékoztatás a 24. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál előkészületeiről
  5. Belépési kérelmek jóváhagyása.
  6. Egyéb, aktuális ügyek.

1. számú határozat

A jelenlévő tagok a fenti napirendi pontokat egyhangúlag, 108 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

2. számú határozat

A jelenlévő tagok egyhangúlag, 108 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az MKKE tevékenységéről szóló beszámolót.

3. számú határozat

A jelenlévő tagok egyhangúlag, 108 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az MKKE 2016. évi módosított üzleti tervét és az idei Frankfurti Könyvvásár nemzeti standjáról szóló beszámolót.

4. számú határozat

A jelenlévő tagok egyhangúlag, 108 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválról szóló tájékoztatót.

5. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Roberts Kft. belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2017. január 1.

6. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul az Antall József Tudásközpont belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2017. január 1.

7. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár belépéséhez, amelynek Városháza Kiadója vesz részt az Egyesülés tevékenységében. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2017. január 1.

8. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Cseh International Szolgáltató Bt. belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2017. január 1.