2017.05.18. - Taggyűlés határozatok

Napirend:

  1. Beszámoló az MKKE szakmai és érdekvédelmi tevékenységéről, az elmúlt évi könyvforgalom alakulásáról, a könyvpiaci helyzet értékelése.
  2. Az MKKE 2016. évi mérlege, a könyvvizsgáló jelentése, a Felügyelő Bizottság állásfoglalása, a mérleg megvitatása, elfogadása.
  3. Belépési és kilépési kérelmek jóváhagyása.
  4. Tisztújítás. (MKKE Igazgatója választás és lemondás miatt egy elnökségi tag megválasztása)
  5. Egyéb, aktuális ügyek.

1. számú határozat

A jelenlévő tagok a fenti napirendi pontokat egyhangúlag, 154 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

2. számú határozat

A jelenlévő tagok egyhangúlag, 154 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az MKKE tevékenységéről szóló beszámolót.

3. számú határozat

A jelenlévő tagok, 154 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az MKKE 2016. évi mérlegét és gazdasági beszámolóját.

4. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag tudomásul veszi az Magyar Mercurius és a Műszaki Könyvkiadó Kft. kilépését, valamint a Könyvbazár Kft. tagságnak megszűnését 2017. április 18-i időponttal. A kilépő cégek tagsági jogviszonya megszűnésének időpontja a Társasági Szerződés 26. pontja alapján 2017. december 31.

5. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a XXI. Század Kiadó Kft. belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2017. július 1.

6. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Digi-Book Magyarország Kiadó és Kereskedelmi Kft. belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2017. július 1.

7. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a FUMAX Kiadó Kft. belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2017. július 1.

8. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Jezsuita Kiadó belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2017. július 1.

9. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Lazi Kiadó belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2017. július 1.

10. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Magyar Konyha Magain Kiadó Kft. belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2017. július 1.

11. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul az Országos Széchényi Könyvtár belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2017. július 1.

12. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul az Országos Széchényi Könyvtár belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2017. július 1.

13. számú határozat

A jelenlévő tagok egyhangúlag elfogadták, hogy Németh Rita (Magyar Books in Print), Köves József (K.u.K. Kiadó) és Mátyás László (Új-Könyvbarát Kft.) a Szavazatszámláló Bizottság tagja legyen.

14. számú határozat

A jelenlévő tagság 148 igen és 6 érvénytelen szavazattal Péterfy Gergelyt az MKKE igazgatójává választotta.

15. számú határozat

A jelenlévő tagság 148 igen és 6 érvénytelen szavazattal Ürögdi Andrást három évre az MKKE elnökségi tagjává választotta.